Závěrečná konference projektu CROSSUM

11. října 2016 se v Bratislavě konala závěrečná konference projektu CROSSUM (Crossborder Succession Matters), který byl realizován Regionální rozvojovou agenturou Senec-Pezinok, Notářskou komorou Slovenské republiky a Notářskou komorou České republiky a byl zaměřen na přeshraniční dědictví, resp. na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 650/2012 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení.

V rámci této konference projektový tým a lektoři popsali vznik a průběh celého projektu a shrnuli jeho výsledky: celkem se konali čtyři přeshraniční semináře (Omšenie, Ostrava, Žilina, Brno) a dva národní semináře (Praha, Košice).

Projekt CROSSUM byl zejména zaměřen na aplikaci nařízení o dědictví v každodenní notářské praxi, z tohoto důvodu byl také počet účastníků přeshraničních seminářů omezen na 15 slovenských notářů, kandidátů či koncipientů a 15 českých. V dopolední části semináře byli účastníci semináře uvedeni do problematiky nařízení o dědictví a v odpolední části pak z pomocí lektorů řešili praktické případy.

 Za českou stranu se na projektu podílela JUDr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D., která působí jako odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a věnuje se mezinárodnímu právu soukromému a právu mezinárodního obchodu, dále pak JUDr. Jiří Svoboda, který je notářem v Praze, členem legislativní i mezinárodní komise prezidia NK ČR a specializuje se zejména na problematiku dědického práva a mezinárodního práva soukromého a za NK ČR projekt koordinovala JUDr. Berenika Ullmannová Wünschová.

Výsledkem projektu je sborník přednášek, který bude zaslán do všech notářských úřadů v ČR, trojjazyčná jazyková příručka (k dispozici online) a webová stránka projektu www.notariescrossum.eu

Finanční prostředky na tento projekt poskytla Evropská Unie v rámci svého programu „Spravedlnost“.