Setkání českých, bavorských a saských notářů 2018

Ve dnech 27.-28.4. se konalo již tradiční setkání českých, bavorských a saských notářů, tentokrát v obci Radebeul (Altkötschenbroda) poblíž Drážďan.

Akce byla zahájena návštěvou Saského státního vinařství na zámku Wackerbarth. Následoval uvítací večer a společná večeře zúčastněných ve společenských prostorách hotelu Goldener Anker. První den byl pak zakončen noční prohlídkou historického centra Altkötzschenbroda.

Dopoledne druhého dne bylo věnováno odborné konferenci na téma „Zákonná předkupní práva v praxi notáře“.  Za německou stranu vystoupil pan Arne Schwerd, notář v Plavně („Plauen“), který přiblížil právní úpravu dané problematiky v Německu, a to s přihlédnutím k odlišnostem v jednotlivých spolkových zemích. Za českou stranu vystoupil autor tohoto příspěvku, který se zaměřil i na aktuálně diskutované téma předkupního práva spoluvlastníků nemovitostí. Tlumočení v průběhu celé akce zajišťoval pan Mgr. Martin Říha, notář v Plzni, za což mu náleží naše poděkování. 

Setkání bylo následně zakončeno v odpoledních hodinách prohlídkou barokního zámku v Moriztburgu, známého mimo jiné z filmu „Tři oříšky pro Popelku“.