Zasedání Hexagonály, 10. 5. 2018, Split

V tomto roce předsedá Iniciativě Středoevropských Notářství neboli Hexagonále Chorvatské notářství, proto se její první letošní zasedání konalo ve Splitu.

Hexagonála, je neformálním sdružením prezidentů notářských komor šesti zemí střední Evropy, jmenovitě Rakouska, Chorvatska, Maďarska, Slovenska, Slovinska a České republiky. Vznikla v roce 1998 z podnětu tehdejšího prezidenta Rakouské notářské komory Georga Weismanna.

Úkolem Hexagonály je podporovat intenzivní spolupráci a výměnu zkušeností mezi členskými notářstvími. Sdružení je založeno na geografické i historické blízkosti jednotlivých zemí. Klade si za cíl přispět k snadnému přístupu k notářským službám pro fyzické a právnické osoby a k celkovému zvýšení úrovně služeb poskytovaných notáři ve střední Evropě. Zvýšení úrovně služeb je založeno také na spolupráci v oblasti technologického vývoje a postupující elektronizaci notářské práce.

Zasedání Hexagonály se zúčastnilo všech šest členských notářství a bylo vedeno prezidentkou Chorvatského notářství Lucijí Popov.

Na programu jednání byly zprávy o aktuální situaci v členských notářstvích dále pak zprávy o aktuálním stavu legislativních prací EU v oblasti práva obchodních společností a příprava na červnové Generální shromáždění Rady notářství EU (CNUE).

Příští zasedání Hexagonály se bude konat v prosinci v Bruselu.