30. Evropské notářské dny

Tématem letošních salcburských notářských dnů, které se konaly ve dnech 19. a 20. dubna 2018, byla Notář a ochrana spotřebitele v digitálním světě.

Na 250 účastníků z 20 zemí tradičně přivítali prezident Rakouské notářské komory Ludwig Bittner a prezident Rakouské notářské akademie Michael Umfahrer, dále pak členka vlády spolkové země Salcbursko Brigitta Pallauf a Josef Moser, federální ministr pro vládní záležitosti, reformy, deregulaci a spravedlnost.

Mezi přednášejícími byli Franz Fischler, prezident Evropského fóra Alpbach, Robert Menasse, spisovatel a esejista, Marius Kohler, prezident Rady notářství EU, Irmfried Schwimann, zástupkyně generální ředitele GŘ pro vnitřní trh, Christoph Schmid, ředitel centra evropského práva a politiky Univerzity v Bremenu.

Jak bylo zmíněno tématem byla stejně jako v předchozím dvou letech digitalizace a zejména pak digitalizace v právu obchodních společností, která je aktuálně nosným tématem na mezinárodních fórech.

Zástupci Evropské komise účastníky informovali o připravovaném balíčku práva obchodních společností, který bude obsahovat návrhy dvou směrnic. Jeden z návrhů se bude týkat užívání tzv. digitálních nástrojů v obchodním právu a měl by přinést velké změny co do digitalizace zakládání obchodních společností, kdy by se již nevyžadovala fyzická přítomnost klienta u notáře nebo jiného kompetentního orgánu. Druhý návrh bude věnován přeshraničním přeměnám a jeho cílem by mělo být ulehčení procesu přeshraniční změny sídla, přeshraničních fúzí a přeshraničních rozdělení. Datum zveřejnění balíčku bylo stanoveno na 25. 4. 2018. 

Příští Evropské notářské dny budou pořádány Rakouskou notářskou komorou ve dnech 18. a 19. dubna 2019 opět v Salzburgu.