XXVIII. Mezinárodní kongres UINL

Příští, již XXVIII. , Mezinárodní notářský kongres UINL se uskuteční v Paříži ve dnech 19. – 22. 10. 2016.


Již jsou známa obě odborná témata i jejich mezinárodní koordinátoři:

téma 1. Notář, důvěryhodná třetí strana - Natalia PERRY TURBAY (Kolumbie)

téma 2. Elektronický notářský zápis - Enrique BRANCÓS (Španělsko)