Generální shromáždění CNUE, 20.–22. 6. 2019, Saint-Malo

V červnu se ve francouzském Saint-Malo konalo zasedání plenárního generálního shromáždění CNUE (Rada notářství EU).

Jednou z významných projednávaných událostí předcházejícího období byla publikace databáze OECD týkající se ukazatele míry regulace jednotlivých profesí (PMR indikátor) a její doplnění o poznámky vztahující se k notářské činnosti.

Dalším bodem na pořadu jednání byl aktuální vývoj projektu Evropské notářské sítě (ENN). Ta představuje nástroj sloužící ke zprostředkování kontaktu mezi zahraničními notáři, poskytování informací o formálních požadavcích stanovených pro právní jednání v zahraničí a poskytování zahraničních právních předpisů, což přináší výraznou pomoc při řešení případů s přeshraničním prvkem, se kterými se notáři v posledních letech setkávají stále častěji. Zástupci několika členských notářství zdůraznili potřebu dalšího rozvoje tohoto projektu a také obeznámení notářů o jeho existenci, aby byl prakticky využíván ještě intenzivněji, než tomu bylo doposud.

Za NK ČR se jednání generálního shromáždění zúčastnili Mgr. Radim Neubauer, JUDr. Berenika Wünschová a Mgr. Petr Klika.