Setkání Vltava–Dunaj 2019

V září je již tradičně pořádáno setkání českých a rakouských notářů Vltava–Dunaj. Ani tento rok nebyl výjimkou a Notářská komora v Brně tak na 24. ročníku tohoto setkání přivítala účastníky ve Valči na Vysočině. 

Téma odborné přednášky bylo tento rok zvoleno stejné pro obě strany. Česká přednášející, Mgr. Ing. Monika Čechová, notářská kandidátka v Praze, tak rakouským kolegům představila současnou úpravu českého manželského majetkového práva a Dr. Michael Vidmar, notářský kandidát ve Vídni, seznámil české kolegy s jeho rakouskou koncepcí. V rámci doprovodného programu účastníci navštívili město Třebíč, kde je čekala prohlídka pamětihodností zařazených na seznamu UNESCO.