XXIX. Mezinárodní notářský kongres UINL

Ve dnech 27.–30. 11. 2019 se v indonéské Jakartě uskutečnil XXIX. Mezinárodní notářský kongres UINL. Kongres byl věnován dvěma hlavním tématům, prvním z nich bylo uplatňování principů notářství v 21. století (zejména v kontextu globalizace, digitalizace a ochrany dat), druhým pak interakce mezi notářem a fyzickými osobami. V rámci soudobých trendů byla diskutována také otázka elektronizace notářství.

Novou prezidentkou UINL pro období let 2020-2022 byla zvolena členka Generální rady UINL Cristina Noemi Armella, která působí jako notářka v provincii Buenos Aires od roku 1982. V období 2017-2019 působila mj. jako předsedkyně Komise pro katastry a registry při Výboru UINL
pro americké záležitosti. Dále se věnuje také akademické sféře.

Kongresu se zúčastnilo 1500 notářů z 89 zemí světa. Notářskou komoru České republiky reprezentovali prezident Mgr. Radim Neubauer a ředitelka sekce mezinárodních vztahů
JUDr. Berenika Wünschová.