Konference NKČR 6.12.2019 - využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností

Notářská komora ČR uspořádala dne 6.12.2019 konferenci k tématu využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností v souvislosti s implementací směrnice (EU) 2019/1151. Konference se kromě zástupců německé notářské komory a španělské notářské komory zúčastnili zástupci Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, FAÚ, další odborné veřejnosti a členové Mezinárodní i Legislativní komise prezidia Notářské komory ČR. V průběhu konference bylo podepsáno Společné memorandum o spolupráci českého, německého a španělského notářství.