Generální shromáždění CNUE a výstava "Evropa v listinách"

Dne 14. listopadu 2019, se v Bruselu uskutečnilo poslední Generální shromáždění CNUE tohoto kalendářního roku. Nejvýznamnější organizační událostí tohoto shromáždění byla volba prezidenta a viceprezidenta pro další volební období. Novým prezidentem CNUE se stal řecký notář Georgios Rouskas a viceprezidentem maďarský notář Adam Tóth. 

Z hlediska odborných a praktických témat se Generální shromáždění věnovalo otázkám archivace dokumentů, zápisů do rejstříků a seznamů, dále legislativnímu vývoji v problematice úvěrů, konkrétně stanovení rozhodného práva, a praktickým problémům s katastry nemovitostí v přeshraničních případech. Dalším významným bodem programu byl projekt Evropské notářské sítě a její drobné úpravy, které by měly notářům přinést ještě širší možnosti při získávání zahraničních informací nezbytných pro jejich činnost, než tomu bylo doposud. 

Samotnému Generálnímu shromáždění CNUE předcházela výstava "Evropa v listinách" pořádaná na půdě Evropského parlamentu. Při její příležitosti přednesli svůj projev mj. dosavadní prezident CNUE, francouzský notář Pierre-Luc Vogel, a německá poslankyně Evropského parlamentu Angelika Niebler. Výstava zobrazovala historické listiny vyhotovené notáři v několika evropských zemích, a podtrhla tak význam notářství pro každodenní život občanů po několik staletí. Výstava se v nadcházejícím roce bude přesouvat do některých dalších členských států, a tak ji bude moci zhlédnout opravdu široká veřejnost ve více zemích.