Činnost UINL v uplynulém funkčním období (2017–2019)

Mezinárodní unie notářství (UINL) je mezinárodní nevládní organizace, jejímž cílem je podpora, rozvoj a koordinace aktivit vykonávaných notáři po celém světě. Její vnitřní politika je zaměřena na dosažení nejvyšší možné kvality notářské činnosti. Vnější politika spočívá
ve sdílení poznatků a zkušeností s dalšími mezinárodními organizacemi a vládními orgány.

Mezi hlavní témata, kterým organizace UINL věnovala v uplynulých letech pozornost, patří prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML), ochrana zranitelných osob a analýza nových technologií (zejména umělé inteligence a blockchainu). Zároveň bylo úsilí věnováno práci na koncepci a definici listin sepisovaných notáři, a to
za účelem dosažení jejich co možná nejsilnějších účinků a jejich volného oběhu. V daném funkčním období působilo v rámci UINL sedm pracovních skupin.

Notářská komora České republiky byla ve struktuře orgánů UINL zastoupena v Generální radě a také v Komisi pro evropské záležitosti.

V oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti se UINL podílelo na několika pracovních skupinách spojujících více mezinárodních organizací. Jedná se např. o tvorbu politiky mezivládního výboru FATF nebo o pracovní skupinu věnující se evidencím skutečných majitelů při Mezinárodním měnovém fondu. UINL tak přispělo ke zlepšení spolupráce s orgány dohledu a posílilo roli samosprávných organizací.

V důsledku spolupráce se zpravodajem OSN pro práva osob se zdravotním postižením byla profese notáře ve zprávě z prosince 2017 zařazena mezi autority disponující pravomocemi k zajištění rovnosti pro osoby se zdravotním postižením v oblasti jejich právní způsobilosti.

K dalším institucím, se kterými UINL spolupracuje, se řadí UNCITRAL, UNIDROIT, OECD, Světová banka a Rada notářství Evropské unie. Společně s Mezinárodní asociací soudců upořádala organizace UINL v květnu 2019 fórum zaměřené na nespornou soudní agendu a výkon mimosoudních titulů.

Vedle řádných zasedání orgánů UINL byl roce 2018 pořádán sedmý ročník vzdělávací akce Světová notářská univerzita, a to za účasti 75 účastníků ze 33 zemí světa. Tématem byla autonomie vůle v soukromém a rodinném životě či v dědických a majetkových otázkách.

V listopadu 2019 se v indonéské Jakartě konal 28. Mezinárodní kongres UINL věnovaný validitě principů notářství v 21. století a interakci mezi notáři a fyzickými osobami. Za NK ČR se ho zúčastnil prezident Mgr. Radim Neubauer a ředitelka sekce mezinárodních vztahů
JUDr. Berenika Wünschová.

Díky podpoře ze strany italského notariátu získala organizace UINL nové sídlo. Vytvořeny byly nové internetové stránky a vyvíjen je digitální archiv, který má v budoucnu usnadnit vzájemnou interakci v rámci organizace.

Prezidentkou UINL pro nadcházející funkční období byla zvolena argentinská notářka
Cristina Noemi Armella.