Komparativní studie k tématu nesporného soudnictví

Notariáty sdružené v Hexagonále začaly na podzim loňského roku pracovat na projektu komparativní studie věnované tématu nesporného soudnictví, konkrétně soudnímu komisariátu, který představuje jeden z typických znaků společných notářstvím středoevropských zemí. 10. ledna se ve Vídni uskutečnilo první koordinační setkání zástupců participujících notářských komor a členů akademické obce.

V rámci připravované studie by měly být analyzovány tři základní aspekty soudního komisariátu. Konkrétně se jedná o stránku garance základních práv v řízení a procesních standardů, dále budou analyzovány otázky mezinárodního práva soukromého. Ty představují oblast s neustále narůstajícím praktickým významem, např. v souvislosti s evropským dědickým nařízením, jehož aplikace přináší řadu otázek. Třetím tematickým okruhem bude ekonomická analýza.   

Na tvorbě studie se budou podílet přední rakouští akademici, projekt získal také záštitu Ministerstva spravedlnosti České republiky. Hexagonála se pro tento projekt uchází o podporu Evropské komise, v případě jejího udělení začnou práce na studii v druhé polovině roku 2020.