Udělení vyznamenání prezidentovi NKČR rakouským notářstvím

V sobotu 22. února 2020 bylo ve Vídni na recepci pořádané rakouskou notářskou komorou (ÖNK) u příležitosti tradičního Juristenballu (právnického plesu) prezidentovi NKČR, Mgr. Radimu Neubauerovi uděleno vyznamenání za přínos rakouskému notářství.

Mgr. Neubauer byl na toto vyznamenání navržen předešlým prezidentem ÖNK DDr. Ludwigem Bittnerem a převzal jej z rukou současného prezidenta ÖNK Dr. Michaela Umfahrera.

Slavnostnímu předání přihlíželo na 150 hostů ÖNK, včetně pětičlenné delegace NKČR.

Dalším vyznamenaným byl tento večer prezident německé notářské komory (BNotK), Prof. Dr. Jens Bormann.

Toto vyznamenání uděluje ÖNK od roku 1971 a doposud bylo uděleno padesáti sedmi osobnostem z toho čtyřicet dva bylo z Rakouska a patnáct ze zemí EU.

JUDr. Berenika Wünschová

ředitelka sekce mezinárodních vztahů NKČR