Brexit: informace o právních předpisech EU v oblasti civilního soudnictví a mezinárodního práva soukromého

V souvislosti s brexitem upozorňujeme na oznámení Generálního ředitelství Evropské komise pro spravedlnost a spotřebitele, zejména na bod 7.1 "Veřejné listiny", ve kterém je uvedeno, že se dohoda o vystoupení nezabývá nařízením (EU) 2016/1191, o zjednodušeném oběhu některých veřejných listin. Po skončení přechodného období se bude mezi členskými státy EU a Spojeným královstvím aplikovat Haagská úmluva o apostile z roku 1961.

Oznámení je dostupné zde.