Setkání česko–bavorsko-saských notářů 2015

Za účasti saského ministra spravedlnosti Sebastiana Gemkowa bylo 25.04.2015 zahájeno v saské Žitavě pravidelné každoroční setkání českých, bavorských a saských notářů. Stárnutí populace, dramatický nárůst nesvéprávných osob a opatrovnické plné moci se staly tématem letošního setkání. Opatrovnické plné moci v podobě, jak je zná německé právo, mohou být mimořádně efektivním nástrojem, kterým lze rychle, bez průtahů a s předem danými pravidly vyřešit osobní a majetkové záležitosti nesvéprávných osob bez jakékoli ingerence opatrovnických soudů. Setkání i vlastnímu tématu bude věnována pozornost na stránkách časopisu Ad Notam.