Nová publikace o dědictví v knihovně NK ČR

Notářská komora České republiky zakoupila do svého knihovního fondu 9tisvazkovou publikaci o úpravě dědického práva v 94 zemích světa.

Ferid, M., Firsching, K., Dörner H., Hausmann, R.: Internationales Erbrecht. C. H. Beck, 2013. ISBN 978-3-406-37932-1.

Publikace je psaná německy a bude pravidelně aktualizována. V případě zájmu si notáři mohou příslušný svazek zapůjčit nebo požádat o zaslání kopie či skenu příslušné pasáže vztahující se k úpravě dědického práva ve vybrané zemi.