Notářská komora v Praze

Apolinářská 442/12
128 00 Praha 2

Telefon: 257 312 373
Mobil: 724 871 035

E-mail: notarkom.vp@nkcr.cz

ID datové schránky: 5xpaitc

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
08.00 - 16.30
-----------------
08.00 - 16.30
-----------------
08.00 - 15.00

Přehled o zpracování a ochraně osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ke stažení​ zde.

Prezident: JUDr. Šárka Novotná
Tajemník: Monika Krylová

 

 

Orgány samosprávy 2023 - 2025

Prezidium

JUDr. Šárka Novotná, notářka v Praze, prezidentka
Mgr. Jan Dytrych, notář v Praze, viceprezident
JUDr. Josef Doležal, notář v Kutné Hoře
JUDr. Ivan Houdek, notář v Příbrami
JUDr. Svatopluk Procházka, notář v Praze
JUDr. Marcela Svobodová, notářka v Městci Králové
Mgr. Stanislav Trčka, notář v Kolíně

Revizní komise

JUDr. Monika Kroulíková, notářka v Novém Strašecí, předsedkyně
Mgr. Jindřich Procházka, notář v Berouně
JUDr. Renata Tremlová, notářka v Kutné Hoře

Delegáti sněmu Notářské komory České republiky

JUDr. Josef Doležal, notář v Kutné Hoře
Mgr. Jan Dytrych, notář v Praze
JUDr. Ivan Houdek notář v Příbrami