Co všechno můžete udělat se společným jměním manželů?

Co všechno můžete udělat se společným jměním manželů?

Nabízelo by se, že vznikem manželství zkrátka vznikne i SJM neboli společné jmění manželů, které trvá až do zániku manželství – a pak se tzv. vypořádá. Je to asi nejběžnější varianta, ale rozhodně není jediná. Podívejme se společně na další možnosti a úpravy, které můžete s pomocí notáře provést ať už před samotným vznikem manželství nebo během jeho trvání.

  1. Režim oddělených jmění

    Zjednodušeně se dá říct, že pokud si ještě před vznikem manželství ujednáte režim oddělených jmění, pak se na vašem dosavadním režimu nabývání majetku a dispozice s ním nemění vůbec nic – společné jmění manželů vůbec nevznikne. Režim oddělených jmění si můžete sjednat i později, během trvání manželství, nicméně je v takovém případě třeba vypořádat majetek, který jste do té doby nabyli společně do SJM. Kdy se režim oddělených jmění hodí? – Třeba v případě, že se jeden z manželů chystá pustit do nějakého finančně rizikovějšího podnikání a chce ochránit finanční stabilitu rodiny.

  2. Vyhrazení vzniku společného jmění na dobu zániku manželství

    Zní to možná nepochopitelně, ale není to tak složité: pokud si majetkové vztahy jako manželé upravíte tímto způsobem, pak během trvání manželství nabýváte majetek a disponujete s ním úplně stejně jako v předchozím bodě. Jakmile však dojde k zániku manželství (rozvodem nebo úmrtím jednoho z manželů), na majetek jednoho i druhého z manželů se pohlíží jako by byl v SJM – tedy na majetek existující k datu zániku manželství. K čemu se tato úprava může hodit? – Zákon zde zkrátka umožňuje další variantu: někdo si může přát, aby měl individuální svobodu nakládání s majetkem po dobu trvání manželství, ale pokud by došlo na rozvod, bude radši, když se na majetek bude hledět jako na společný a bude se vypořádávat.

  3. Zúžení/rozšíření společného jmění

    Tato varianta umožňuje vyjmout ze SJM konkrétní movité i nemovité věci a určit, komu z manželů budou nadále výlučně patřit. Úpravám se meze nekladou. Někomu může zúžení SJM vyhovovat pouze po omezenou dobu, pak lze SJM opět upravit. Lze ujednat i zúžení SJM na věc, kterou manželé hodlají pořídit do budoucna (například: manželka má možnost výhodně odkoupit byt, který patřil někomu z její rodiny, nicméně vztahy rodiny s jejím manželem nejsou ideální, takže podmínkou je, aby manželka byt nabyla do svého výlučného vlastnictví). Rozšíření SJM funguje na stejném principu, akorát opačně. Kdy se může hodit? Třeba tehdy, kdy manžel vlastní starou chalupu určenou ke kompletní rekonstrukci, na níž budou použity prostředky ze SJM, a manželé si přejí, aby celá nemovitost právě z tohoto důvodu do SJM patřila.

Pozor: manželská nebo předmanželská smlouva není žádný další institut nebo varianta k výše uvedeným. Je to prostě jen název té smlouvy, kterou musíte uzavřít formou notářského zápisu, aby vaše ujednání platilo. Jedná se o vžité označení, protože termín „manželská smlouva“ v zákoně vůbec nenajdete. Pokud se smlouva sepíše během trvání manželství, nazývá se smlouvou manželskou, naopak v případě ujednání ještě před vznikem manželství jde o smlouvu předmanželskou.

  • Štítky: