Pět mýtů o závěti

Pět mýtů o závěti

„Prosímtě, ty už máš závěť?“ podivil se starší muž v tramvaji během rozhovoru se svým spolucestujícím, zhruba čtyřicátníkem.
„Samozřejmě!“ odpověděl tázaný. „Ty určitě taky, ne?“
„Já?!“ rozesmál se starší muž. „Já se, tedy, ještě do hrobu nechystám!“
„To s tím přeci vůbec nesouvisí,“ kroutil hlavou mladší muž.

Ano, závěť a uvažování o tom, co bude po naší smrti, máme v hlavě spojeno, a pro spoustu lidí je nepříjemné si smrt jakýmkoliv způsobem připouštět. Kritériem pro sepsání závěti však není věk, ale fakt, zda něco vlastníte. Málokdo si uvědomí, jaké problémy mohou nastat, pokud včas nerozhodnou o tom, co se po smrti stane s jejich majetkem. Možnost dědit nebo naopak oproti očekávání nedědit, mnohdy dokáže vnést rozkol i do rodin, kde do té doby panoval zdánlivý soulad. Během pozůstalostního řízení často vyplouvají na povrch zasuté křivdy, nedocenění, nespravedlnost, kterou ovšem každý z rodiny vnímá jinak, nezřídka se spor rozhoří tak, že rozhoduje soud a celá záležitost se táhne roky. Sepsáním závěti však lze tomu všemu předejít! Jak? – Nejjistější variantou je sepsání závěti v podobě notářského zápisu přímo u notáře. Pak se nemusíte bát, že by závěť měla formální vady, které by ji činily neplatnou, nestaráte se o to, jestli se závěť náhodou neztratí – zůstává u notáře. Pokud si chcete závěť sepsat sami, ať už z jakéhokoli důvodu, sepsali jsme pro vás pět nejčastějších mýtů, které kolují v diskusích na internetu, a které vás mohou snadno navést špatným směrem:

  1. „Závěť má být čitelná, proto je lepší ji napsat na počítači, vytisknout a podepsat.“ – NE! Taková závěť by neplatila. Zákon požaduje, aby byla celá listina sepsána vlastní rukou a vlastnoručně podepsána.
  2. „Závěť platí jen tehdy, když svůj podpis na ní notářsky ověříte.“ – NE! Žádný předpis nic takového nepožaduje.
  3. „V závěti musíte rozhodnout o veškerém svém majetku.“ – NE! Do závěti můžete zahrnout jen jednu konkrétní věc, část majetku anebo i veškerý majetek, je to zcela na vás.
  4. „Majetek uvedený v závěti sepsané či uložené u notáře už nikdy nesmíte prodat ani darovat.“ – NE! Váš majetek je přeci váš majetek a můžete si s ním dělat, co chcete – závěť vás nijak neomezuje. (Ano, můžete si všechno rozmyslet, prodat dům a za utržené peníze se vydat na cestu kolem světa.)
  5. „Závěť si musíte pořádně rozmyslet, protože už ji nelze měnit.“ – NE! Je to přesně naopak. Závěť můžete měnit libovolně. Změnili jste názor, nabyli jste nějaký nový majetek, přehodnotili jste, co má připadnout komu? Všechno je možné. Vychází se z toho, že platí nejnovější závěť, resp. listina s novějším datem automaticky ruší tu původní.