3 přednosti notářské úschovy peněz

3 přednosti notářské úschovy peněz

Co se stane, když kupujete byt a necháte se přesvědčit prodávajícím, že nejlevnější a nejjednodušší způsob zaplacení kupní ceny bude úhrada předem na účet nebo dokonce v hotovosti? – V ideálním světě by to možná fungovalo, nicméně v naší realitě by se vám při takovém návrhu prodávajícího měly v hlavě rozsvítit všechny výstražné kontrolky!

Notářská úschova peněz je v drtivé většině případů využívána právě při převodu nemovitostí. Proč? – Protože prodleva mezi podpisem kupní smlouvy a úspěšným zapsáním nemovitosti na jméno kupujícího neumožňuje, aby převod peněz a převod vlastnictví proběhl v totožném okamžiku. Tím samozřejmě vzniká ideální prostor pro podvod: prodávající „zkasíruje“ zálohu nebo dokonce plnou výši kupní ceny, ale návrh na katastr nepodá anebo jiným způsobem obstará, že vlastnictví se nepřevede. Kupující tak nemá peníze ani nemovitost. Notářská úschova přesně tento problém a riziko řeší. Funguje takto: kupující složí peníze do úschovy (tj. na zvláštní účet za tím účelem zřízený). Návrh na vklad je odeslán na katastr. Jakmile dojde k zápisu změn, tj. nového vlastníka (kupujícího), pak teprve jsou peníze uvolněny z úschovního účtu a putují na účet prodávajícího. Po „nerozhodnou“ dobu, tj. v časovém vakuu mezi podpisem smlouvy a platným zápisem v katastru, jsou tak prostředky bezpečně uloženy na neutrální půdě. Zatímco např. při advokátní úschově či v případě úschovy prostřednictvím realitní kanceláře zastupuje advokát (nebo realitní makléř) jen jednu ze smluvních stran, notář při úschově působí skutečně jako nezávislá třetí strana.

V čem tkví hlavní výhody?

  1. Notářská úschova je bezpečná: zaprvé, postup je upraven zákonem, nikoliv podzákonným, resp. stavovským předpisem, jako je tomu u některých poskytovatelů úschov. Zadruhé, notářů je v celé ČR jen několik stovek a podléhají velmi komplexním vnitrostavovským kontrolám, jak na celostátní, tak na regionální úrovni. A konečně, chystaný systém okamžitých notifikací umožní sledovat v reálném čase, co se s penězi děje prostřednictvím aplikace.
  2. S notářskou úschovou jsou sice spojené náklady (odměna notáře), ale v kontrastu s rizikem, které hrozí při placení kupní ceny přímo prodávajícímu, se úschova opravdu vyplatí. Navíc, sepisuje-li notář ve formě notářského zápisu i kupní smlouvu, činí odměna notáře za související úschovu pouze jednu desetinu běžné odměny. 
  3. Notářská úschova probíhá nejen bez napětí, zda se transakce opravdu uskuteční, ale také bez zbytečného prodlení – záleží jen na vás, jak se dohodnete, resp. jak rychle převedete peníze na účet. Po úspěšném vkladu na katastr peníze neprodleně putují na účet prodávajícího.

Více o notářské úschově na našem webu zde Úschova peněz (nkcr.cz) nebo zde: Notářská úschova kupní ceny nemovitosti (nkcr.cz)