FAQ – často kladené dotazy (závěť a dědění)

FAQ – často kladené dotazy (závěť a dědění)

Často se na nás obracíte s dotazy: zde je výčet těch nejčastějších z oblasti dědění a pozůstalostního řízení. V příštích dílech Často kladených otázek se zaměříme ostatní činnosti notáře a na fungování notářských úřadů.

 1. Mohu vydědit manžela/manželku?

  Ne. Vydědit lze pouze potomka. Manžela/manželku však můžete takzvaně opomenout v závěti, tj. sepsat ji tak, aby po vaší smrti prostě nic nezískal/a.
   
 2. Píši velmi nečitelně. Mohu závěť sepsat na počítači, vytisknout a podepsat?

  Rozhodně ne. Sám název závěti, kterou chcete sepsat, vám napoví: jde o závěť holografní neboli vlastnoruční. Podle zákona musí být vlastní rukou sepsána a podepsána. Nezapomeňte uvést také datum.
   
 3. Před půl rokem jsem se pohádal se snachou ohledně výchovy vnoučat. Od té doby se se mnou syn s rodinou začal stýkat jen zhruba jednou za měsíc, dříve jsme se vídali velmi často. Občas si zavoláme, ale je to jen formální. Syn zjevně stojí za svou manželkou. Necítím z jeho strany skutečný zájem o mou osobu. Mohu syna vydědit?

  Důvody vydědění jsou v zákoně jasně dané, jedním z nich je, že potomek neprojevuje opravdový zájem. Takový (ne)zájem může samozřejmě mít v různých rodinách různou podobu, ale stěží pod něj lze podřadit běžné výměny názorů, hádky a konflikty, a následné ochlazení vztahů, které může být jen dočasné.
   
 4. Zdědila jsem po matce byt a větší finanční hotovost. Jsem vdaná, ale s manželem žijeme odděleně. Mám strach, abych se s ním nemusela o získané prostředky dělit. Co mám dělat?

  Nemějte strach: to, co zdědíte, nepatří do společného jmění manželů, jde o vaše výlučné vlastnictví. Zrovna tak je tomu např. v případě, kdy získáte něco darem.
   
 5. Chystáme se k notáři na projednání pozůstalosti po mém otci, ale mám obavy, že otec měl značné dluhy, které by přesáhly hodnotu dědictví. Lze se nějak vyhnout tomu, abychom jako dědici odpovídali za dluhy, které jsme nijak nezapříčinili?

  Ano. Buď dědictví zcela odmítnete anebo uplatníte tzv. výhradu soupisu, díky níž budete za případné dluhy odpovídat pouze do výše aktiv dědictví (tj. v nejhorším případě vám z dědictví nezbyde nic, ale zároveň nebudete odpovídat za dluhy, které hodnotu dědictví převyšují).
   
 6. Mohu si vybrat notáře/notářku, která bude projednávat pozůstalostní řízení?

  Ne, v tomto případě si notáře vybrat nemůžete (zrovna tak si samozřejmě ani notář nemůže vybrat konkrétní pozůstalostní řízení), pozůstalostní řízení jsou přidělována podle předem daného klíče. Rozvrh věcí najdete na našich stránkách v sekci Seznam notářů/Rozvrhy řízení o pozůstalosti.
   
 7. Jak se dozvím o zahájení pozůstalostního řízení? Co když notář neví, že jsem také dědicem?

  Notář – soudní komisař zpravidla kontaktuje osobu, která je uvedena jako vypravitel(ka) pohřbu. Tu pozve na tzv. předběžné šetření, jednání, při němž notář zjišťuje základní informace o zůstavitelově majetku a okruhu dědiců.
   
 8. Co když několik let po skončení pozůstalostního řízení vyjde najevo majetek, který patřil zůstaviteli, ale vůbec nebyl projednán?

  Může se to stát. V takovém případě dojde k tzv. dodatečnému projednání pozůstalosti, tj. o žádný majetek, který vyjde najevo později, nepřijdete.
   
 9. Můj syn z prvního manželství se se mnou mnoho let nestýká, nechci jej však vydědit. Mám nějakou jinou možnost, jak omezit, resp. minimalizovat jeho podíl na pozůstalosti?

  Můžete libovolně převést část nebo veškerý svůj majetek ještě za života. Pokud vlastníte nemovitost, v níž bydlíte a přejete si tam dožít, lze jej převést též a zřídit ve váš prospěch služebnost bezplatného doživotního užívání (institut známý dříve jako „věcné břemeno").