Co jste možná nevěděli o závěti

Co jste možná nevěděli o závěti

Chcete předejít vleklým rodinným sporům? Ošetřete své dědictví tím nejjednodušším způsobem – závětí. Je hned několik cest, jakými můžete svůj majetek někomu odkázat. A existuje nejedna možnost, jak závěť v případě potřeby zrušit. 

„Veškeré své jmění odkazuji svým synovcům Thomasovi a Joshovi Smithovým, ovšem pod podmínkou, že Josh se do roka ožení a Thomas si nechá odstranit tetování s nápisem ‚I love poodles‘ a na rok omezí gambling.“ S takovým typem závětí se setkáme spíš v americkém filmu než v české legislativě. Klást podmínky pro dědictví je velmi, opravdu velmi komplikované. Nejjednodušší cestou je poradit se se zkušeným notářem. Závěť má řadu výhod, ale vždy je lepší, aby se jejího sepsání účastnil někdo, kdo je zběhlý v současných zákonech.

Hlavní plusy závěti:

  • dle tzv. zákonné posloupnosti má přednost před děděním

  • předchází zbytečným rodinným konfliktům

  • lze ji kdykoliv odvolat, doplnit, nebo zrušit a sepsat nový dokument

Originál písemné závěti zůstává u notáře a údaje o jejím sepsání jsou zaneseny v elektronické evidenci vedené Notářskou komorou ČR. Nemusíte se tedy bát, že by vám ji někdo ukradl zpod polštáře a spálil ji. Vaše poslední vůle bude vykonána. S novým občanským zákoníkem se však pravidla pro sepisování závětí pozměnila. Ujistěte se tedy, že znáte všechny nové podmínky, nebo se svěřte do rukou profesionálů. Notář se postará, aby vaše závěť byla kompletní, aktuální, a tedy platná.

4 formy závěti:

  1. Závěť sice můžete napsat vlastní rukou doma na koleni, ale nejlíp samozřejmě uděláte, když ji zkonzultujete s odborníkem.

  2. Zvolíte-li tištěný text, musíte ho vlastnoručně podepsat a jeho platnost vám musí potvrdit dva svědci. Platí to i v dalších specifických případech, o nichž vás informuje váš právník.

  3. Závěť může mít i podobu notářského zápisu. Je to pohodlné řešení, protože notář pohlídá, aby byla skutečně platná, tedy splňovala všechny náležitosti.

  4. Zcela specifickou formou závěti je dokument uzavřený v situaci ohrožení života. V takovém případě může mít závěť i ústní podobu


​Každý se může rozhodnout, komu odkáže svůj movitý či nemovitý majetek, ale nezapomínejme na práva takzvaných nepominutelných dědiců. Těmi jsou děti nebo jejich potomci s nárokem na vyplacení majetkového podílu, a to i když je závěť vůbec nezmiňuje. Zbavit je nároku na dědictví lze pouze ze zákonem daných důvodů k vydědění, například pokud o své rodiče nejeví zájem, nebo vedou marnotratný život. Prokazování nezájmu potomků v dědickém řízení však bývá problematické – nechte si s ním poradit od svého notáře.