Pomůžeme vám přeměnit korporaci: Fúze

Pomůžeme vám přeměnit korporaci: Fúze

Řekne-li se korporace, mnozí z nás si nejdřív představí tu velkou, nadnárodní. Z právního hlediska je však korporace zkrátka jen obchodní společnost, tedy něco, co zajímá každého podnikatele, i když podniká v malém měřítku. Poradíme vám, jak dosáhnout výhod spočívajících v nastavení té správné formy podnikání, a začneme fúzí.

Úspěšný byznys se občas rozroste až příliš: aby se vlastník více společností neztratil ve složité organizační struktuře, vyplatí se mu sloučit všechny své firmy do jedné. Zjednodušení většinou znamená také snížení celkových nákladů. V právnické  řeči se podobnému kroku říká fúze. To slovo zní možná zbytečně cize, ale přitom jde o obyčejné sloučení, které by mohlo pomoct i vám.

Řekněme, že vám patří malá farma, ke které  jste si nově pořídili už zajetý řetězec restaurací a v sousedním městě ještě obchod, abyste své produkty měli kde prodávat. Mít farmu byl váš sen, na nějž jste si vydělali díky své první firmě s hygienickými potřebami. Protože zemědělství je závislé na přízni přírody, s níž se holt nevyjednává, původní společnosti se vzdát nechcete. Abyste minimalizovali náklady na provoz všech svých 4 společností a zároveň optimalizovali daně, vše spojíte do jedné právnické osoby.

Korporace (z latinského corpus, tj. tělo) je samostatná právnická osoba tvořená více osobami a řízená v souladu s vlastními vnitřními stanovami. Podle § 1 zákona o obchodních korporacích se za korporaci považují společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva, evropské družstevní společnosti, veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, evropské společnosti a evropská hospodářská zájmová sdružení.

Že se fúzí myslí sloučení asi všichni víte, z právního hlediska by se ale dala popsat více slovy. Respektive má dvě různé formy:

Sloučení
Původní korporace zanikne (nebo zaniknou, je-li jich více) a její jmění přejde na nástupnickou obchodní korporaci, mající stejné právní postavení. V našem příkladu s farmářem by to třeba znamenalo, že společnost, která původně vlastnila řetězec restaurací, zanikne, protože se sloučí do jedné korporace se společnostmi provozujícími vaši farmu, obchod a firmu s hygienickými potřebami.

Splynutí
Od sloučení se splynutí liší hlavně tím, že všechny původní společnosti zaniknou a jejich splynutím vznikne jiná, zcela nová korporace. Ta může mít jiný název, ale stejné právní postavení, majetek a závazky jako měly dohromady korporace zaniklé.

Kromě forem splynutí a sloučení obchodní korporace lze mluvit také o vnitrostátní a zahraniční formě fúze, aneb fúze „nezná hranic“... Abyste si zvolili správně a neopomenuli žádnou nezbytnou náležitost, je lepší fúzi nejprve konzultovat s notářem – celým procesem vás pak ochotně provede. Navíc korporátní změny už dnes zapíše sám, a dokonce levněji než většina právních agentur.

Samozřejmě že co notář spojil, dokáže také rozpojit nebo zcela přeměnit. O dalších možných přeměnách korporace vám ale napíšeme zase až příště…