3 důvody, proč uzavřít předmanželskou smlouvu

3 důvody, proč uzavřít předmanželskou smlouvu

Dnes můžeme říct, že každý pátý pár v České republice, který se odhodlal vstoupit do manželství, uzavřel předmanželskou smlouvu. Není to tedy tak výjimečné, jak by se mohlo zdát. Proč má takové rozhodnutí smysl?​

 

 

1. Ochráníte tak i své potomky

Když se potkali, Pavel úspěšně podnikal. Měl malou firmu na výrobu ortopedických vložek. Brzy po svatbě se mu však v podnikání přestalo dařit. Snažil se dělat vše jako dřív, žít jako dřív, a bez rozumných důvodů čekal, že vše jako dříve také bude. A nebylo. Navíc o tom neřekl své ženě Markétě. Možná ji nechtěl znepokojovat, možná nevěděl, jak má situaci řešit. Jeho dluhy však narůstaly. Úzkostlivě sám vybíral poštu a tajně vyhazoval složenky, aby Markéta nic nevěděla. Pavel, tak jako řada jiných lidí v jeho situaci, nedokázal odhadnout okamžik, kdy podnikání ukončit.
Jednoho dne dostala Markéta doporučený dopis. Otevřela jej a nejprve ničemu nerozuměla – exekutor, kterého neznala, bude prodávat pozemek, na kterém si s Pavlem chtěli postavit vysněný rodinný domek? Večer se jí Pavel ke všemu přiznal.

Tento příběh bohužel není nijak výjimečný. A existuje mnoho smutnějších příběhů. Přitom předmanželská smlouva mohla Markétu, a fakticky také její děti, ochránit před Pavlovými dluhy z podnikání. Tedy pokud by manželé vše řešili včas, nejlépe ještě před uzavřením manželství.

2. Nezatížíte manželství dluhy z minulosti

Část lidí uzavírá předmanželské smlouvy také proto, aby manželství nezatížili dluhy z minulosti partnerů. Ty se sice společným majetkem manželů nestávají, ale peníze na jejich splátky už po svatbě plynou ze společného rozpočtu. Majetek nabytý jedním z manželů před uzavřením manželství zůstává i nadále jeho výlučným majetkem, ale příjem z tohoto výlučného majetku již náleží do společného jmění manželů.

3. Předejdete zbytečným neshodám

Obvyklý cíl předmanželské smlouvy je nejspíš každému známý: přesně stanovit, co z majetku si v případě rozvodu (nebo smrti partnera, popřípadě také insolventního řízení) ponechá žena a co muž.

„Při zániku manželství rozvodem je třeba společné jmění manželů vypořádat. A u toho často vídáme, že děti jsou brány jako rukojmí,“ podotýká Radim Neubauer, prezident Notářské komory České republiky.

Předmanželská smlouva se ale nemusí týkat jen vlastnictví majetku. Předem lze například dohodnout správu společného majetku během manželství, aby nedocházelo k neshodám.

Proč se manželská smlouva neobejde bez notáře

Předmanželskou smlouvu si nemůžete sepsat sami, ale výhradně ji musíte – v souladu se zákonem – uzavřít před notářem.

  • Je tomu tak zejména proto, že se jedná o zásadní otázku vašeho budoucího společného soužití.
  • Notář vám podrobně vysvětlí, co podle zákona během manželství připadá do společného jmění manželů a co bude tvořit výlučný majetek každého z vás.
  • Notář pro vás sepíše notářský zápis o rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů, o režimu oddělených jmění nebo o úpravě správy společného jmění manželů.
  • Notář vysvětlí výhody a nevýhody těchto ujednání.
  • Notář se před uzavřením smlouvy přesvědčí, že jste skutečně všemu porozuměli a svobodně a vážně chcete předmanželskou smlouvu uzavřít.

Pro úplnost je třeba dodat, že svůj společný majetek a jeho správu mohou manželé upravit také kdykoliv během trvání manželství. Taková úprava však platí vždy jen do budoucna (nikdy ne zpětně), počínaje uzavřením smlouvy ve formě notářského zápisu. Smluvené majetkové režimy (odlišné od zákonných) mohou mít různou podobu, takže je lepší věc konzultovat s notářem a zvážit, který z nich nebo zda vůbec vyřeší váš problém.

Doklady, které budete potřebovat k sepisu notářského zápisu: občanský průkaz nebo cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti, oddací list, je-li už manželství uzavřeno, doklady k majetku, kterého se bude smlouva týkat.