Seriál nemovitosti: 6 základních věcí, které byste neměli opomenout při koupi nemovitosti 

Seriál nemovitosti: 6 základních věcí, které byste neměli opomenout při koupi nemovitosti 

Koupě nemovitosti je velké téma zahrnující celou řadu dílčích problémů. Rozhodli jsme se vám ho proto rozdělit do pravidelných, menších, ale bezpečných dávek. Nejprve jen zmíníme, co všechno by měl udělat kupující, aby předešel případným problémům a rizikům souvisejícím s koupí nemovitosti. Prodávajícího si necháme na později.

1. Prověřte si, od koho nemovitost kupujete

Kupujete-li od právnické osoby, například firmy, nahlédněte do výpisu z obchodního rejstříku a ujistěte se, že v něm jsou správné údaje a že jednáte s osobou oprávněnou tuto firmu zastupovat. V insolvenčním rejstříku si pak ověřte, zda není v insolvenci. Oba rejstříky najdete na internetu. Po jejich prohledání ještě zůstaňte on-line a podívejte se, co se o společnosti píše, jak ji hodnotí jiní kupující a jestli je možné dohledat její sídlo. Není od věci zajít na její adresu a vyzkoušet, zda ji vůbec využívá.

Podobně postupujte i v případě, že nemovitost kupujete od fyzické osoby: je vhodné mít jistotu, že není v insolvenci a nevede se proti ní exekuce.

2. Nahlédněte do katastru nemovitostí

Vždy si zajistěte výpis z katastru nemovitostí. Zjistíte z něj, komu nemovitost, kterou chcete koupit, patří, zda na ni neváznou nějaké vady, např. věcná břemena, zástavní práva, exekuce či jiná omezení a plomby.

3. Podepište pořádné předběžné smlouvy

Máme na mysli rezervační smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí kupní, ošetřující platbu rezervačního poplatku či zálohy. Uzavření těchto smluv zajistí, že vámi zaplacená záloha nebo rezervační poplatek nebudou jen vyhozené peníze. Nenechejte se dostat pod tlak ze strany zprostředkovatele ani prodávajícího. Tyto smlouvy se rozhodně vyplatí konzultovat s odborníkem.

4. Podepište předávací protokol

Nemovitosti nejsou spotřebním zbožím, takže se na ně nevztahuje klasická dvouletá záruka, pokud se nejedná o novostavbu. Někteří prodávající ji sice do smlouvy zanesou, ale i tak je lepší předem zaznamenat stav, v němž jste nemovitost koupili. Protokol o předání a převzetí neznamená odborné hodnocení, ale zaznamená, jaká byla kvalita domu nebo bytu v momentě nákupu či předání.

5. Podepište kupní smlouvu

Je nám jasné, že právě s tímhle počítáte. I tak si ale neodpustíme doporučení: lepší je převést peníze nejprve k notáři do úschovy a nechat je tam, dokud nemovitost nebude skutečně vaše, protože vlastníky nemovitosti se stáváte až okamžikem zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

6. Podejte návrh na změnu majitele v katastru nemovitostí

Návrh na vklad do katastru nemovitostí, tedy žádost o zápis skutečností změněných na základě kupní smlouvy, se podává až po uzavření kupní smlouvy. Zápis trvá několik týdnů – za tu dobu se ledasco změní, ale vás případná rizika nemusí trápit, máte přeci peníze v notářské úschově. Jakmile bude v katastru u koupeného objektu stát vaše jméno černé na bílém (a nebude-li mezitím porušena kupní smlouva ani podmínky výdeje úschovy), zajdete k notáři a ten teprve v tu chvíli peníze z úschovy uvolní. Hotovo.

Všech 6 kroků pro vás může obstarat notář – není tu jen od toho, aby ověřoval podpisy a uschovával peníze. Je zběhlý ve vyhledávání v rejstřících a registrech všeho druhu a vyhotoví vám i samotné smlouvy či návrh na vklad do katastru. Zajistí bezpečné uschování peněz a jejich vyplacení dle vaší dohody ve správný okamžik, tak aby maximálně ochránil vaše práva a peníze.