Jak ověřit podpis doma i v zahraničí

Jak ověřit podpis doma i v zahraničí

Ověřit pravost podpisu nebo, jak se běžně říká, ověřit podpis, potřebuje občas každý. Postup tohoto úkonu je jednoduchý. Lze ho rozdělit do 4 kroků.

1. Dostavíte se do notářské kanceláře s listinou, na které potřebujete mít ověřený podpis, a občanským průkazem, případně s cestovním pasem. Je jedno, jestli listinu přinesete už podepsanou, nebo podepíšete až na místě.

2. Notář, zpravidla spíše pracovník notářské kanceláře (koncipient, tajemník), zapíše do ověřovací knihy nutné údaje (datum, vaše celé jméno, datum narození a bydliště, číslo ověřovací položky a také stručně popíše listinu, na které se podpis ověřuje). Existují i specifické situace, kdy smí podpis ověřit jen notář anebo jeho trvalý zástupce, například když se chystáte listinu použít v zahraničí. Rovněž platí, že ten, kdo váš podpis ověřuje, musí rozumět jazyku, ve kterém je listina napsána.

3. K vašemu podpisu na dané listině se následně připojí tzv. ověřovací doložka, tj. buď razítko, nebo samolepka s vaším jménem, datem narození a bydlištěm, a také datum, číslo ověřovací položky a úřední razítko notáře. Ověřovací doložku lze vyhotovit i na samostatný list, který se pevně připojí k podepsané listině.

4. Podepíšete se do ověřovací knihy.

Právě poslední krok někdy vzbuzuje dohady:
Je nutné, aby se signatář listiny podepsal do knihy ve stejnou dobu, kdy dojde k ověření?
Ano. Notář nebo pracovník notáře si samozřejmě může ověřovací doložky připravit s předstihem – například když podepisujete větší množství listin a objednáte se dopředu. Ale samotný podpis listin, eventuálně uznání podpisů a následný podpis do ověřovací knihy, se odehraje současně. V opačném případě by totiž vznikala tzv. právní nejistota – pochybnost, zda signatář danou listinu opravdu podepsal k datu, které je uvedeno v ověřovací doložce.

Příklad:

Odjeli jste na delší dobu do zahraničí. Z ničeho nic však nutně potřebujete ověřit pravost svého podpisu na listině pro použití v ČR. Nemůžete se vrátit domů kvůli jedinému podpisu, a tak zavoláte do notářské kanceláře s tímto návrhem: pošlete podepsaný dokument ze zahraničí na adresu notářské kanceláře, notář provede ověření pravosti podpisu a za dva měsíce, až se vrátíte ze zahraničí, se stavíte v dotyčné kanceláři a dodatečně se podepíšete do ověřovací knihy. Notář však tento váš návrh odmítne. Nechápete proč, a tak si jeho odmítnutí vyložíte jako výraz neochoty. Pravda je však v tomto případě na straně notáře: pokud byste se do kanceláře nikdy nedostavili a váš podpis v ověřovací knize chyběl, ověření pravosti daného podpisu nebude platit.

Jaká se v nabízejí řešení?

Pokud odjíždíte na delší dobu do zahraničí a tušíte, že by v mezičase mohla vzniknout podobná situace, můžete zplnomocnit důvěryhodnou osobu, aby listinu podepsala za vás. A pokud se již v zahraničí nacházíte a žádného zmocněnce doma nemáte, můžete se obrátit na některého notáře v zahraničí, aby váš podpis ověřil. Zpravidla budete muset sehnat úřední překlad dané listiny a následně, pro použití v ČR, budete potřebovat i úřední překlad zahraniční ověřovací doložky (razítka notáře). Pokud však nemáte jinou možnost, tímto postupem (ač je o něco náročnější) docílíte platně ověřeného podpisu, i když zrovna nejste v ČR.