Jak sepsat manželskou smlouvu a na co nezapomenout u závěti?

Jak sepsat manželskou smlouvu a na co nezapomenout u závěti?

Tentokrát jsme se na základě vašich dotazů ze dne otevřených dveří Notářské komory ČR blíže podívali na téma předmanželských smluv a závětí. Díky našim modelovým otázkám a odpovědím se dozvíte například to, jaké podmínky můžete uvést v manželské smlouvě nebo jak správně sepsat závěť.

Které podmínky může obsahovat manželská smlouva?

S přítelem se budeme na jaře brát, a protože já mám poměrně dobře fungující živnost a on pracuje za zhruba průměrnou mzdu, a to ještě nepravidelně, chceme uzavřít manželskou smlouvu. Oba s tímto krokem souhlasíme, ale partner chce do smlouvy dát podmínku, že musíme mít syna, že mu nikdy nesmím být nevěrná a že musím své „manželské povinnosti“ plnit alespoň dvakrát týdně. Já si myslím, že si na toto všechno nemůže činit nárok, že se to zkrátka podle zákona nesmí. Já sama bych do smlouvy chtěla podmínku, že v případě konce našeho manželství budu mít nárok na výnosy ze svého podnikání, i když je vydělám po svatbě, tedy během manželství, kdy je tzv. vše napůl.

Manželská smlouva opravdu řeší pouze finanční a majetkové záležitosti, a to i v případě rozvodu nebo také smrti jednoho z manželů. Podmínka typu porodíš syna místo dcery nebo stoprocentní věrnost partnerky do ní opravdu nemohou být zaneseny. Ale režim společného jmění manželů upravit lze. A když bude váš nastávající souhlasit, opravdu můžete mít výnos z podnikání nebo třeba již po svatbě zakoupenou nemovitost jen pro sebe. Dále vás smlouva ochrání před uvalením exekuce na základě dluhu vašeho manžela. Pro tento efekt je ale potřeba smlouvu ještě nechat notářem zapsat do seznamu smluv o manželském majetkovém režimu, kam se exekutor musí podívat ještě před nařízením exekuce (v opačném případě by bylo prokazování, že je majetek pouze váš a že na to máte smlouvu, na vás – a to už může být exekuce vykonána). Důležité také je, že i když nebudete mít na základě uzavřené smlouvy společné jmění manželů, nic vám nebude bránit v tom, abyste majetek nabývali společně do podílového spoluvlastnictví, v němž si na rozdíl od společného jmění manželů můžete zvolit i podíly, v jakých budete majetek nabývat.

Jak sepsat závěť?

Chtěla bych sepsat závěť, ale nevím, jak na to. A bojím se, že když ji po mé smrti najde syn, zničí ji a zatají ji před ostatními. Ale když ji schovám k dceři, syn bude říkat, že jsme se na něj domluvili nebo že to není moje písmo, že si to dcera napsala sama a chce ho obrat o dědictví. Mám něco našetřeno a dcera je na mě hodná, stará se o mě a moc mi pomáhá, kdežto můj syn je pravý opak. Také nevím, jaké náležitosti musí závěť mít, aby po mé smrti byla uznána za platnou.

Svou závěť můžete osobně sepsat doma, ale aby byla platná, musíte ji napsat vlastní rukou, datovat a podepsat; v případě závěti psané na stroji či počítači ji musíte vlastnoručně podepsat a musejí být přítomni dva svědci, kteří se na závěť také podepíší. Obecně ale platí, že tyto závěti bývají v pozůstalostním řízení velmi často soudně napadány. Stává se, že ten, kdo ji sepsal a zemřel, může být zpětně nařčen z nesvéprávnosti a po smrti se už pochopitelně nemůže bránit. Taková doma napsaná a uložená závěť, o které se neví, také nemusí být vůbec nalezena, případně ji nálezce po přečtení může zničit (třeba když závěť hovoří v jeho neprospěch). Pak řízení o pozůstalosti proběhne podle zákonné dědické posloupnosti, nikoliv podle přání zemřelého. Největší jistotu představuje závěť sepsaná notářem. Notář svými formulacemi zajistí, aby se řízení o pozůstalosti nedostalo na základě obtížného výkladu závěti do bezvýchodné situace. Vy například stanovíte podmínku, že dcera dostane dům, ale musí vystudovat vysokou školu. Notář vás upozorní, abyste pro jistotu popsala i to, jak podle závěti postupovat, když se vaše podmínka nenaplní a dcera vysokou školu nevystuduje, nebo abyste nastavila časový horizont, aby dcera nestudovala třeba desítky let a dům mezitím opuštěný nechátral. Notář závěť dále zapíše do Evidence pořízení pro případ smrti a pak už nehrozí, že se podle ní nebude v pozůstalostním řízení postupovat.