Univerzální vzor smlouvy

Univerzální vzor smlouvy

Jsou snadno dostupné, většinou zdarma a bez problémů je stáhnete z četných internetových portálů. Bývá u nich připsáno, že jsou vhodné pro nejrůznější životní situace. Jak postupovat v případě prodeje, koupě či darování?

Možná vás titulek nalákal na to, že se zdarma dostanete k vzorovým smlouvám a při řešení životní situace, jako je například prodej nemovitosti, ušetříte nějakou tu korunu. Použitím takového vzoru, a nyní již můžeme prozradit, že pouze zdánlivě univerzálního, byste pro začátek něco opravdu ušetřit mohli. Třeba v porovnání s tím, když si necháte smlouvu sepsat od zkušeného právníka, tedy například od notáře. Jenomže taková cesta za úsporou se vám může pořádně vymstít a na úvod ušetřené peníze moc výhod přinést rozhodně nemusí.

Notáři proto před takovým postupem varují a upozorňují, že každá situace, tedy třeba prodej nebo darování bytu, je unikátní. A žádný univerzální vzor – chceme-li se smlouvou uspět na příslušných úřadech – na ni aplikovat nejde. On totiž ani žádný oficiálně schválený vzor není. Správný postup je začít pro každou transakci, která má svá konkrétní specifika, psát smlouvu novou. Z internetu stažená smlouva může být nevhodná také proto, že je zastaralá, obsahuje chyby a pravděpodobně nezjistíte ani jejího autora.

Každý notář vám takovou smlouvu jako odborník sepíše v souladu s platnými předpisy, tedy i občanským zákoníkem, a samozřejmě za ni ručí. Díky jeho zkušenostem budete mít největší jistotu, že se smlouvou uspějete. Třeba na katastrálním úřadu. Uvedení věcného břemena či popis bytové jednotky v činžovním domě nejsou pro lajka snadné. A v případě chyby by následovalo odmítnutí katastrálního úřadu smlouvu akceptovat. Notář vám navíc kromě správného sepsání smlouvy může poskytnout i zápis nemovitosti do katastru!