Veřejný seznam listin o manželském majetkovém režimu

Veřejný seznam listin o manželském majetkovém režimu

Žijete v manželství a vaše drahá polovička podniká? Čelíte hrozbě, že se byznysu nebude dařit, nakupí se dluhy a s nimi může přijít i exekuce? V českém právním prostředí existuje nástroj, který dokáže ochránit úspory a majetek toho partnera, který se do dluhů nedostal. Je jím oddělené jmění manželů. O něm pak informuje veřejný seznam listin. Co ale veřejný seznam listin o manželském majetkovém režimu, jak se správně nazývá, vlastně je a k čemu přesně slouží?

Výhodou zaevidování manželské smlouvy do tohoto seznamu je, že bude na vyžádání dostupná. Tedy informace o její existenci, nikoliv obsah. To znamená, že pokud budete jako manželé čelit exekuci, exekutor si od Notářské komory ČR vyžádá informaci, zda manželé smlouvu v seznamu mají. Nemusíte se tedy zdržovat tím, že byste jednotlivým institucím sami aktivně dávali o existenci smlouvy vědět.  

Třetí strana, třeba již zmíněný exekutor, je tedy povinna před zamýšlenou exekucí ověřit, zda dotyčný, jehož exekuci chce vykonat, v seznamu figuruje, či nefiguruje. V kladném případě je exekutor povinen se podle smlouvy zachovat, tedy například vyjmout z exekuce majetek, který výlučně patří druhému z manželů.

Smlouva je samozřejmě smlouva – na jejím obsahu se nic nemění, ať už je veřejná, nebo ne. Kde je tedy rozdíl? Pokud smlouva není uvedena v tomto veřejném seznamu listin a exekutor provede zabavení majetku i tomu z manželů, který jej má dle smlouvy výlučně ve svém vlastnictví, na základě smlouvy je jeho právo samozřejmě také uplatněno. Jenomže až zpětně, což je jistě nepříjemné. Jinými slovy, veřejný seznam listin v podstatě slouží jako prevence – situace se řeší hned a hlavní problém, tedy zabavení majetku, odpadá. Není tak nutné o něj kvůli zásahu exekutora přijít a pak se ho domáhat.

Neuvedení smlouvy v seznamu tedy váhu smluvních podmínek v žádném případě nesnižuje, ale s faktem, že smlouva existuje, musíte třetí strany, například i banky při žádosti o úvěr či půjčku, vždy sami aktivně seznámit.