Co všechno vás může potkat při prodeji bytu nebo domu? (Upoutávka)

Co všechno vás může potkat při prodeji bytu nebo domu? (Upoutávka)

Příklady z praxe jsou tou největší inspirací k tomu, abyste měli svůj převod nemovitosti pod kontrolou.

Je to typická životní situace, kterou jistě alespoň jednou zažije velká většina z nás: prodáváte byt či dům. Anebo vám nemovitost někdo dá, případně ji darujete vy. Znamená to, že chcete převést vlastnické právo na někoho jiného. Protože majitel chce a musí být zapsán v katastru nemovitostí. Aby k tomu došlo, nestačí pouze čekat na uskutečnění zápisu vašeho jména do katastru, ale také zajistit, aby proběhl převod. Musí být totiž splněny podmínky, které vymezuje a předpokládá zákon. Mohlo by se zdát, že situace je v případě převodu nemovitosti jasná – já prodávám nebo daruji, druhá strana kupuje nebo obdrží. Bohužel tomu tak není, protože dům či byt – tedy ani jejich vlastnictví – si zkrátka „z ruky do ruky“ nepředáte. Tyto převody mají nejen svá specifika, ale i četná úskalí. Zcela zásadní je časová prodleva. Nemovitosti musí být evidovány v katastru a vklad vlastnického práva je podle smlouvy, kterou na katastr podáme, prováděn v horizontu týdnů. Žádnou výjimkou nejsou ani lhůty trvající déle než měsíc od chvíle, kdy nastanou právní účinky smlouvy, tedy od chvíle podpisu smlouvy, respektive jejího podání ke vkladu na katastrálním úřadu. Z toho vyplývá jedna zásadní informace: v den podpisu smlouvy vůbec nemusí být jisté, zda k faktickému převodu skutečně dojde. Proto je potřeba dodržet několik zásad a mít se v jistých ohledech na pozoru. Dvanáct nejzásadnějších aspektů převodu vám představíme v seriálu, který na Facebooku Notářské komory ČR poběží celý měsíc a začíná již 20. června.