Co všechno vás může potkat při prodeji bytu nebo domu? Díl I.

Co všechno vás může potkat při prodeji bytu nebo domu? Díl I.

Víte, že v den podpisu smlouvy vůbec nemusí být jisté, zda k faktickému převodu skutečně dojde? Proto je potřeba dodržet několik zásad a mít se v jistých ohledech na pozoru. V našem prázdninovém čtyřdílném seriálu se pokaždé dozvíte o třech možných úskalích a komplikacích, které vás mohou potkat, když převádíte nemovitost. Tedy když kupujete nebo prodáváte byt či dům. A samozřejmě také když nemovitou věc sami darujete nebo jste obdarováni.

       

Faktické vady nemovitostí

Faktické vady nemovitostí, tedy například popraskané zdivo nebo narušená statika, se mohou objevit až po podpisu smlouvy a po převodu nemovitosti. Tedy po převzetí vlastnictví. Tuto možnost je dobré předpokládat a mít ve smlouvě zajištěné kroky, které budou řešením takové situace, třeba možnost odstoupení od smlouvy, smluvní pokutu apod.

 

Právní vady nemovitostí

Ve výpisu z katastru nemovitostí také zjistíte, zda nemovitost má či nemá tzv. právní vady. Případně je možné je zjistit i z prohlášení vlastníka. V tomto případě je řeč o různých vadách či zatíženích, které se v katastru nemovitostí neevidují. Souhrnně se tyto vady a zatížení týkají zejména smluvního závazku či jednostranného příslibu původního vlastníka (ať již třeba práva bezplatného či úplatného užívání/nájmu, evidování trvalého bydliště třetích osob na adrese pořizované nemovitosti apod.). Nebo jde o zatížení, která se evidují ve veřejných rejstřících či seznamech, které ale teprve vzniknou nebo budou do rejstříku zapsány, přičemž relevantní skutečnosti k tomu zatím zná pouze původní vlastník sám. I zde je důležité, aby vlastní smlouva s možností existence takovýchto vad počítala a byla v ní zajištěna případná náprava situace, kdyby vady vyšly najevo až po podpisu smlouvy. Tedy opět možnost odstoupení od smlouvy či smluvní pokuta.

 

Právní situace a postavení vlastníka

Právní situace a postavení vlastníka identifikují, v jaké finanční situaci vlastník je. Tedy jestli má dluhy či exekuce nebo zda na něj dopadají účinky insolvenčního zákona. To může ovlivnit platnost jeho právního jednání (převodu nemovitosti) nejen momentálně, ale i do budoucna. Tuto skutečnost ale nemusí být vždy možné z oficiální evidence – ať už z katastru nemovitostí, nebo z insolvenčního rejstříku – zjistit. Takže nezbývá než se spolehnout i na prohlášení vlastníka. Proto je opět vhodné takovou situaci smluvně ošetřit. Pro případ, že vlastník nějaké skutečnosti zamlčí, zkreslí nebo o nich nebude mluvit pravdu.