Co všechno vás může potkat při prodeji bytu nebo domu? Díl II.

Co všechno vás může potkat při prodeji bytu nebo domu? Díl II.

Víte, že v den podpisu smlouvy vůbec nemusí být jisté, zda k faktickému převodu skutečně dojde? Proto je potřeba dodržet několik zásad a mít se v jistých ohledech na pozoru. V našem prázdninovém čtyřdílném seriálu se pokaždé dozvíte o třech možných úskalích a komplikacích, které vás mohou potkat, když převádíte nemovitost. Tedy když kupujete nebo prodáváte byt či dům. A samozřejmě také když nemovitou věc sami darujete nebo jste obdarováni.

 

Skutečný vlastník věci nemovité

Aby k převodu nemovitosti došlo bez budoucích potíží či negativních následků, je potřeba, aby převod uskutečnil její skutečný vlastník. Tím ale nemusí být vždy osoba, která je jako vlastník zapsána v katastru nemovitostí. Klasickým a častým příkladem je skutečnost, kdy je nemovitost ve společném jmění manželů, přestože v katastru je evidována pouze na jednoho z nich. Abyste se vyvarovali potíží z této strany, je třeba posoudit nabývací tituly a opět smlouvu sepsat tak, aby budoucí vlastník měl v rukou případnou obranu, pokud by i přes předchozí opatrnost a zajištění vyšlo najevo, že nabyl věc od nevlastníka.

 

Zajištění zaplacení kupní ceny

Zásadní problém oproti koupi věci „z ruky do ruky“ představuje při koupi nemovitosti právě úhrada kupní ceny. Prodávající podepíše smlouvu, a pokud ihned neobdrží platbu, nese riziko, že až oficiálně pozbude vlastnictví své nemovitosti, kupní cenu již v budoucnu nedostane. A pokud platbu ihned obdrží, nese riziko naopak kupující, že ačkoli již kupní cenu uhradil, nemovitost ve skutečnosti nenabude, protože nebude zapsán do katastru jako nový vlastník. Vše navíc komplikuje skutečnost, že v hotovosti (tedy přímo při podpisu smlouvy) je možné si dát z ruky do ruky maximálně částku 270 000 Kč. Abyste se nedostali do situace, kdy už nemáte klíče od bytu, ale ještě ani peníze, využijte úschovu u třetí strany. Notáři poskytují úschovy po nejdelší dobu, mají s ní největší zkušenosti, je zajištěno pojištění vkladu, pojištění výkonu notářské činnosti i riziko úmrtí kohokoli, kdo se transakce účastní. Tedy i samotného notáře. Výhody vypořádání kupní ceny přes notářskou úschovu se pak ještě násobí při dnes velice častém způsobu úhrady kupní ceny z hypotečního úvěru poskytnutého bankou.

 

Vykonatelnost závazku

Smlouva může obsahovat mnoho závazků jedné či druhé strany. Jakmile však nastane situace, kdy je třeba závazek splnit a ten, koho tato povinnost tíží (tedy ten, kdo má povinnost plnit) neplní, co má, či plnit odmítne, je třeba soudní cestou – tedy podáním žaloby – jeho povinnosti prokázat. To proto, aby vůbec bylo možno přistoupit k jejich právnímu vymožení. Zdlouhavému soudnímu sporu je ale možné předejít tak, že už při podpisu smlouvy dotčená strana odsouhlasí, že její závazek bude vykonatelný. Znamená to, že k němu může být automaticky vedena exekuce pro případ, že jej nesplní tak, jak má. K tomu poslouží notářský zápis a není pak nutné se o celou záležitost soudit.