Co všechno vás může potkat při prodeji bytu nebo domu? Díl IV.

Co všechno vás může potkat při prodeji bytu nebo domu? Díl IV.

Víte, že v den podpisu smlouvy vůbec nemusí být jisté, zda k faktickému převodu skutečně dojde? Proto je potřeba dodržet několik zásad a mít se v jistých ohledech na pozoru. V našem prázdninovém čtyřdílném seriálu se pokaždé dozvíte o třech možných úskalích a komplikacích, které vás mohou potkat, když převádíte nemovitost. Tedy když kupujete nebo prodáváte byt či dům. A samozřejmě také když nemovitou věc sami darujete nebo jste obdarováni.

 

Znalecký posudek

Znalecký posudek zpravidla není potřeba nechat vyhotovit, nicméně v určitých situacích je to nutné pro daňové účely. Například pokud si jej vyžádá finanční úřad, případně pro potřeby banky, která poskytuje úvěr na úhradu kupní ceny.

 

Právní zkušenost

Objektivní posouzení věci může vyžadovat právní zkušenost. Zejména u darování rodičů dětem je dobré zvážit veškeré budoucí možné skutečnosti, tedy například úmrtí nabyvatele, exekuce nabyvatele, zvůle nabyvatele atp. Ani věcné břemeno automaticky nechrání proti všemu – v případě pochybností nebo rizik je lepší zvolit jinou variantu, kupříkladu pořízení pro případ smrti.

 

Forma vlastnictví

Existují případy, kdy prostou kupní nebo darovací smlouvu není možné uzavřít. Třeba v případě, kdy by chtěli manželé převádět nemovitost, která je v jejich společném jmění manželů, do vlastnictví pouze jednoho z nich. Pak je nutné tento převod uskutečnit zúžením a vypořádáním společného jmění manželů, které vyžaduje formu notářského zápisu.