Den otevřených dveří (druhý ročník)

Den otevřených dveří (druhý ročník)

Notářská komora České republiky uspořádá v pondělí 22. října Den otevřených dveří. V rámci letošního Dne evropské spravedlnosti se tak již podruhé otevře nejširší veřejnosti se zájmem o notářství či konzultaci.

Letošní novinkou je rozšíření akce do regionů, takže veřejnost, kterou loni tvořili převážně zájemci o bezplatnou konzultaci, nemusí navštívit pouze budovu Notářské komory ČR v Apolinářské ulici v Praze. Notáři budou návštěvníkům právní rady bez nároku na honorář poskytovat v těchto městech, pod záštitou regionálních notářských komor: 

Praha – Apolinářská 442/12, 128 00 Praha 2
10–16 hod.

České Budějovice – Široká 13, 370 01 České Budějovice
10–16 hod.

Plzeň – sady Pětatřicátníků 320/14, 301 00 Plzeň (budova Právnické fakulty ZČU), kancelář 218, 1. patro 
10–16 hod.

Ústí nad Labem – Revoluční 8, 400 01 Ústí nad Labem
10–16 hod.

Hradec Králové – Hořická 28, 500 02 Hradec Králové
10–16 hod.

Brno – Kobližná 19, 602 00 Brno
10–16 hod.

Ostrava – Masná 4, 702 00 Ostrava
9–15 hod.

Na prvním Dni otevřených dveří lidé notáře nejčastěji žádali o radu týkající se jejich životní situace, zakládání společností s ručením omezeným do druhého dne, sepisování závětí nebo manželské smlouvy.

Notářská komora České republiky a regionální notářské komory garantují výkon notářského povolání a dohlížejí na správné vedení notářských úřadů. Kontrolují také činnosti notářů, jejich etickou úroveň a výchovu notářů i jejich pracovníků.