Na Dušičky pravidelně stoupá zájem o závěti. Jejich počty narůstají i meziročně

Na Dušičky pravidelně stoupá zájem o závěti. Jejich počty narůstají i meziročně

Na začátku listopadu, kdy si připomínáme své blízké zesnulé, přichází do notářských kanceláří zvýšený počet zájemců o sepsání závětí. V posledních letech pak narůstá zájem o závěti i meziročně. Lidé se snaží uspořádat svůj majetek pro případ smrti, aby předešli možným sporům mezi dědici a v rodinách. Letos notáři pravděpodobně sepíší přes 20 tisíc závětí, což bude dlouhodobě nejvyšší počet.

Lidé se ve své poslední vůli snaží vyhnout i možným problémům v průběhu dědického řízení. Na konci třetího kvartálu letošního roku bylo u notářů sepsáno a zaevidováno 15 292 závětí (jen za poslední čtvrtletí je to 4 781 závětí, v polovině letošního roku celkem 10 511).

Každá závěť sepsaná u notáře se stane součástí dědického řízení. Nehrozí její ztráta ani opomenutí, protože ji notář zapíše do centrální evidence. Naproti tomu závěť sepsaná doma nemusí být vůbec nalezena nebo ji třeba najde někdo, komu její znění nevyhovuje – tedy nedědí tak, jak očekával. A její nález třeba zatají. Pak pozůstalostní řízení probíhá podle zákonné dědické posloupnosti, bez ohledu na přání zesnulého. Největší jistota, že dědictví bude rozděleno podle preferencí zůstavitele, je tedy se závětí od notáře,“ říká k možnostem odkazování majetku prezident Notářské komory ČR Mgr. Radim Neubauer a dodává: „Lidé, kteří si závěť sepisují doma, obvykle znají a splní formální požadavky na její platnost. Chyby se ale dějí v případech popsání podmínek. Když třeba odkážu dům synovci pod podmínkou, že vystuduje vysokou školu, musím také uvést, dokdy ji musí vystudovat, co bude s domem do té doby a také, komu bude dům patřit, když synovec školu nevystuduje.“  

Období

Počet závětí sepsaných notářem

2015

17 300

2016

19 021

2017

19 902

1Q–3Q 2018

15 292 

Počty závětí sepsaných a zaevidovaných u notáře v posledních letech meziročně stoupají a letos jich bude v ČR pravděpodobně sepsáno přes 20 tisíc. Od doby, kdy Notářské komora ČR statistiku pořizuje, se bude jednat o nejvyšší počet. 

Počty sepsaných závětí podle regionu

2017 celkem

1H 2018

3Q 2018

Notářská komora pro hlavní město Prahu

2 748

1 420

589

Notářská komora v Praze (středočeská)

3 154

1 702

800

Notářská komora v Českých Budějovicích

1 211

644

242

Notářská komora v Plzni

1 819

924

449

Notářská komora v Ústí nad Labem

2 000

1 070

493

Notářská komora v Hradci Králové

2 312

1 203

568

Notářská komora v Brně

3 799

2 047

932

Notářská komora v Ostravě

2 864

1 501

708

Zajímavosti o závěti

  •        Není-li závěť sepsaná vlastní rukou, vyžaduje se přítomnost dvou svědků. Takové závěti ale bývají nejčastěji – a mnohdy úspěšně – po smrti zůstavitele napadány. Zůstavitel totiž bývá neúspěšnými potenciálními dědici nařčen z nesvéprávnosti v době sepsání závěti.
  •        Závěť bývá v poslední době spojována s hrozbou převzetí zodpovědnosti i za dluhy zemřelého. Dříve nehrozilo, že by případné zděděné dluhy mohly překročit cenu děděného majetku. To již podle nového občanského zákoníku neplatí, proto je dobré v případě nejistoty žádat notáře o tzv. výhradu soupisu majetku.
  •        Závěť je nadřazena zákonné posloupnosti dědického procesu, přesto ale existuje tzv. nepominutelný dědic. Tím se po smrti zůstavitele stávají jeho potomci. Když tito svůj povinný díl z jakéhokoliv důvodu nedědí, pak se nepominutelným dědicem stávají jejich potomci.
  •        Notáře si můžete vybrat vždy kromě jediného případu: řízení o pozůstalosti. Z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování je notář přiřazen soudem podle předem stanoveného rozvrhu. Notářů je občanům po celé ČR aktuálně k dispozici 446.