Proč nelze ověřit podpis na nevyplněném formuláři?

Proč nelze ověřit podpis na nevyplněném formuláři?

„Teď mi to jen ověřte, chybějící údaje doplním do listiny později.“ – Tento dovětek nezřídka provází žádost o vidimaci nevyplněného formuláře, typicky přihlášky, potvrzení nebo žádosti, v níž jsou četná políčka určená k vyplnění. Totéž se týká ověření pravosti podpisu: snad každý pracovník notáře alespoň jednou čelil situaci, kdy žadatel potřeboval ověřit pravost svého podpisu na konci listiny, v níž se nacházela prázdná místa k vyplnění.

Zčásti nebo zcela nevyplněný formulář, případně jiný dokument, v němž jsou volná místa, kam by bylo možné po ověření něco doplnit, dotisknout nebo dopsat, nazýváme neúplnou listinou.

Podpis lze však podle platných předpisů ověřit pouze na listině úplné. A jen z úplné listiny lze také vyhotovit ověřenou kopii. V případě, že se obrátíte na notáře či jeho pracovníka s tím, že některé položky doplníte do listiny později, notář ověření odmítne. Proto je nutné vyplnit vše, co má listina obsahovat, dříve, než kopii dané listiny nebo váš podpis na ní vyrazíte ověřit. Veškerá pole, která vyplňovat nebudete a zůstala by prázdná, proškrtněte (případně počítejte s tím, že je proškrtne notář nebo pracovník notáře). Pokud se ověřuje podpis na listině, který má více stran, každá prázdná celostrana se rovněž proškrtne.

Jaký je účel takového „škrtacího“ opatření? Jednoduchá odpověď: ochrana zájmu signatáře, případně dalších osob na věci zúčastněných (u vidimací např. adresát ověřené kopie). Představte si, že se vaše listina s již ověřeným podpisem nedopatřením někam ztratí, dostane se do nepovolaných rukou. Jistě byste si nepřáli, aby v takovém případě někdo doplňoval do prázdných polí nebo celých stran text dle vlastního zájmu. Protože takový doplněný text by se stal součástí listiny, kterou jste sami podepsali, navíc před notářem.

Mějme proto pochopení pro notáře a jejich pracovníky, kteří podpis na neúplné listině ověřit odmítnou. Jednají ve vašem zájmu.