5 nejčastějších dotazů čtenářů profilu Vaši notáři (leden – duben 2019)

5 nejčastějších dotazů čtenářů profilu Vaši notáři (leden – duben 2019)

Často se na nás obracíte s nejrůznějšími dotazy, na které se snažíme individuálně odpovídat. Zajímá vás, na co se ptají ostatní? - Přinášíme přehled pěti nejčastěji kladených otázek.

1. Co nespadá do společného jmění manželů?

Dotaz čtenářky: Zemřel mi otec, jsem jedinou dědičkou a mám zdědit nemovitost a větší finanční hotovost na účtu. Před časem ode mě odešel manžel, rozvedeni však zatím nejsme, navíc manžel čeká potomka s novou partnerkou. Spadá moje případné dědictví do společného jmění manželů?

Odpověď: Ne, dědictví do společného jmění manželů nespadá. Mezi další položky, které nejsou předmětem SJM, patří například dar, který jeden z manželů získá během manželství, dále věci osobní potřeby, majetek vydaný v restituci a několik dalších případů, které jsou uvedeny v zákoně.

2. Jak se vyhnout předluženému dědictví?

Dotaz čtenáře: Čeká mě pozůstalostní řízení po otci, bojím se, že měl víc dluhů, než majetku – dá se nějak vyhnout odpovědnosti za dluhy?

Odpověď: Ano. Máte dvě možnosti – buď dědictví zcela odmítnete, tj. nezískáte majetek ani dluhy a dědictví se vás vůbec nebude týkat, anebo uplatníte tzv. „výhradu soupisu“, díky níž budete za případné dluhy odpovídat pouze do výše aktiv dědictví.

3. Lze vydědit manžela, případně bývalého manžela?

Dotaz čtenářky: Dobrý den, ráda bych převedla byt na dceru, které je teprve 16let, ale pokud by se s ní něco stalo, nechci, aby půlku zdědil její otec - můj bývalý manžel, který s námi již nemá nic společného. Už 5 let dceru neviděl ,nezajímá se o ni, ani alimenty neplatí. Dá se to nějak ošetřit?

Odpověď: Vydědit lze výhradně potomka, nikoho jiného se vydědění týkat nemůže. Nicméně existují možnosti, jak se vyhnout situaci, kdy by manžel dědil v některé z dědických skupin. Ve vašem případě by bylo nejjednodušší, aby vaše dcera sepsala ohledně bytu závěť, v níž byt odkáže vám. Vzhledem k tomu, že je dcera neplnoletá, musí závěť sepsat formou notářského zápisu.

4. Jak je zpoplatněno a daněno darování mezi rodiči a dětmi?

Dotaz čtenáře: Dobrý den, bydlíme s tchyní v rodinném domě, jehož polovina patří manželovi a polovina tchyni. Chtěla by synovi dům darovat ještě za života, a tak by nás zajímalo, co to bude pro nás znamenat z pohledu daňového, zda potřebujeme odhad, atd.

Odpověď: V daném případě, tj. darování mezi rodičem a dítětem, odhad nemovitosti nepotřebujete a neplatíte ani daň.

5. Patří nezájem potomka mezi důvody vydědění?

Dotaz čtenářky: Má mladší dcera se se mnou již čtvrtým rokem nestýká, odstěhovala se do zahraničí, kde má údajně partnera a dítě, nicméně mě nijak nekontaktovala a na mé vlastní pokusy o kontakt nijak nereaguje. Já sama jsem onkologický pacient, nevím, co se mnou bude, a mám ještě starší dceru, s níž mám bezproblémový vztah. Je to pro mě těžké, ale nerada bych, aby v případě dědictví nastal např. konflikt starší dcery s partnerem té mladší –  dotyčného vůbec neznám, nevím, co dělá, jestli není třeba zadlužen, apod. Mohu mladší dceru vydědit?

Odpověď: Ano, v daném případě je dán jeden ze zákonem stanovených důvodů vydědění, a sice neprojevování opravdového zájmu, jaký by nepominutelný dědic o zůstavitele projevovat měl. Listina o vydědění má podobný režim jako závěť, tj. Můžete ji sepsat vlastnoručně nebo notářským zápisem – v  případě vydědění je však obzvlášť vhodné zvážit možnost notářského zápisu.