Použití listin v zahraničí aneb není ověření jako ověření

Použití listin v zahraničí aneb není ověření jako ověření

Odjíždíte do zahraničí, potřebujete tam předložit nějakou úřední listinu a jímá vás hrůza, jak správně postupovat při překladu a ověření listiny, aby ji úřad v cílové zemi uznal?

Nebudeme si nic nalhávat: ověření listiny do zahraničí může být složitější, přesněji řečeno, platné ověření a „zpracování“ listiny může vyžadovat několik etap, ba dokonce návštěvu několika našich úřadů. Zrovna v tomto případě může být skutečně vyčerpávající postupovat způsobem pokus-omyl, takže se vyplatí předem znát správný postup a návaznost jednotlivých kroků.

Co je určující? Kam jedete!

Nejprve si musíte zjistit ověřovací režim, v němž se pohybuje vaše cílová země. Jsou tři možné varianty: buď vám bude stačit jen soudní překlad listiny. Pozor, pokud nechcete přijít o originál, tak nejprve pořiďte ověřenou kopii (pro účely použití v zahraničí výhradně u notáře, navíc s tím, že ověření musí provést sám notář či jeho trvalý zástupce – je nutné upozornit na tuto skutečnost pracovníka notáře, s nímž při ověřování jednáte). Teprve s ověřenou kopií se obraťte na soudního překladatele – přeloží a svým kulatým razítkem opatří celou listinu včetně ověřovací doložky (ano, i  text českého ověřovacího razítka musí být přeložen do cizího jazyka). V jakých zemích vám bude stačit jen soudní překlad listiny? - Ve většině evropských zemí (pozor na významné výjimky jako je Británie nebo skandinávské země) a v Rusku.

Když soudní překlad nestačí

Některé státy se řídí Haagskou úmluvou o apostile, takže soudní překlad originálu či kopie vám sice stačit nebude, ale na druhou stranu nemusíte listinu ani superlegalizovat (viz dále). Budete potřebovat tzv. apostilu. Zní to archaicky a složitě, ve skutečnosti nejde o nic jiného než vyšší typ ověření. Státy, kam potřebujete dokument opatřit apostilací, jsou například USA, všechny země Jižní Ameriky, Austrálie, ale třeba i Německo. Seznam všech zemí najdete zde: https://www.apostil.cz/staty-haagske-umluvy-o-apostile/. Co konkrétně musíte podniknout: stejně jako v předchozím bodě, pokud nechcete přijít o originál listiny, pořiďte si notářsky ověřenou kopii. Pak si opatřete stokorunové kolky (např. na poště) – na  každou listinu jeden kolek. S kolky a listinou se vydejte v úředních hodinách buď na Ministerstvo zahraničí nebo na Ministerstvo spravedlnosti (podle toho, jaký úřad původní listinu vydal – pokud to byl orgán státní správy, pak jděte na Ministerstvo zahraničních věcí, pokud šlo o justiční orgán nebo notáře, pak se vypravte na Ministerstvo spravedlnosti) – tam získáte apostilu, obvykle na počkání. Teprve potom nechte listinu soudně přeložit (nejjistější, ač nákladnější variantou je nechat apostilovanou listinu přeložit až v místě určení, aby v cílovém úřadě nedošlo k dohadům o tom, zda měla apostilace předcházet soudnímu překladu či naopak).

Superlegalizace

Nejvyšší a nejnáročnější formou ověření listiny do zahraničí je tzv. superlegalizace. Týká se států, které nepřistoupily k Haagské úmluvě, ze známějších destinací jmenujme např. Kanadu nebo Čínu. Superlegalizace je postup, který má tři fáze: zaprvé, listinu musí ověřit úřad nadřazený tomu, který listinu vydal (např. vysvědčení a doklady o studiu ověřuje Ministerstvo školství, notářské zápisy ověřuje Ministerstvo spravedlnosti, atd.) Poté ověřuje listinu Ministerstvo zahraničí a nakonec zastupitelský úřad státu, kam listina směřuje.

Přehlednou mapu zemí podle požadovaného stupně ověření najdete zde:

https://www.presto.cz/cz/predkladani-urednich-listin-v-zahranici