Den otevřených dveří potřetí

Den otevřených dveří potřetí

Den otevřených dveří v sídle NK ČR se vydařil: přišlo více než sto šedesát návštěvníků a všichni byli nadšeni nejen odbornými radami, ale i vlídnou a přátelskou atmosférou. Někteří z návštěvníků vyzdvihli právě fakt, že se v NK ČR dobře cítili: „Jsem nesmírně mile překvapena,“ řekla paní Jana, která na Den otevřených dveří přijela z Černošic. „Člověk se kolikrát bojí i zavolat – na úřad nebo třeba zrovna právníkovi, protože si není jistý, bojí se, aby nevypadal hloupě, a hlavně má obavy, že každá rada je zákonitě velmi drahá.“ Paní Jana si přišla pro všeobecnou informaci ohledně závěti. „Vlastně jsem ani nevěděla, jak začít a na co přesně bych se měla ptát, ale přítomná paní notářka mi všechno ochotně vysvětlila, takže jsem se zbavila provinilého pocitu, že jsem tohle všechno měla už dávno vědět. Na druhou stranu, my neprávníci ani nemáme odkud příslušné informace brát. Ano, internet je plný chytrých článků, ale osobní kontakt s trpělivým jedincem, to je něco úplně jiného,“ pochvalovala si paní Jana. Stejně jako řada ostatních, i ona zjistila, že není důvod mít obavy z konzultace s odborníkem. Je potřeba se jen odhodlat – a k tomu právě Den otevřených dveří sloužil: měl mj. ukázat, že notář nekouše – že nechrlí nesrozumitelné právnické výrazy, ale naopak dovede věci s klidnou a vlídnou tváří vysvětlit.

Na co se lidé nejčastěji ptali? „Kromě dotazů na pozůstalostní řízení a závěť se lidé zajímali o notářství jako takové, z čehož je vidět, že už nás veřejnost nebere jen jako odborníky na dědictví,“ uvedl notář Mgr. Šimon Klein. „Tři návštěvníci se ptali i na věci s mezinárodním prvkem, například ohledně dědictví v Kanadě, která je zvláštní tím, že jednotlivé provincie nemají shodnou úpravu.“

Mezi notáři, kteří v průběhu dne zájemcům radili, byl např. emeritní notář JUDr. Petr Bílek či nestor novodobého českého notářství JUDr. Martin Foukal, takže návštěvníci byli opravdu v nejlepších rukou. „Lidé se čím dál více ptají na pozůstalostní řízení a rodinné právo, je vidět určitý trend – že chtějí řešit své rodinné a osobní vztahy,“ uvedl JUDr. Foukal.

Zatímco loni akce probíhala i v regionech, letos byl Den otevřených dveří jen v Praze. „Pro příští ročníky však uvažujeme o zřízení zvláštní telefonní linky, na kterou by se během dne mohli dovolat ti, kteří do Prahy osobně dorazit nemohou,“ řekla JUDr. Berenika Wünschová, zástupkyně tajemníka NKČR. Ona i další zaměstnanci komory po celý den vítala příchozí a uváděla je do čekací místnosti, kde bylo nachystáno občerstvení. Nikdo však příliš dlouho čekat nemusel, protože v průběhu dne se v sídle komory poskytovalo konzultace celkem sedmnáct notářů a notářských kandidátů.

„S manželkou jsme s konzultací naprosto spokojeni,“ uvedl pan Karel z Jinonic. „Potřebovali jsme probrat některé věci ohledně společného jmění manželů, pan notář nám nastínil varianty – některé nás předem vůbec nenapadly, nevěděli jsme, že české právo takové možnosti nabízí. Navíc tu je takové vlídné prostředí, vstřícní lidé,“ pochvaloval si pan Karel. „Možná jsou to jen předsudky, ale zrovna tohle u právníků úplně nečekáte.“

Kéž i příští ročníky Dne otevřených dveří se stejným úspěchem napomáhají k odbourávání stereotypů, které o právnících ve společnosti panují!