Závěť a pozůstalostní řízení: rozcestník užitečných odkazů

Závěť a pozůstalostní řízení: rozcestník užitečných odkazů

Možná patříte k těm, kdo se vyděsí, kdykoli se v tisku nebo v televizi objeví zpráva o dědickém právu nebo pozůstalostním řízení. Některé reportáže a informace budí dojem, že jde o něco nepochopitelného, složitého, co generuje svár a konflikty, a bez právníka nelze porozumět ani úplným základům. Omyl! Kéž by se alespoň elementární informace o dědictví jednou dostaly do osnov středních škol. Protože – co se v mládí naučíš (anebo jsi o tom alespoň slyšel), později jako když najdeš (a nebude ti to á priori připadat složité).

Pro základní orientaci přitom stačí poměrně málo. Níže přinášíme rozcestník hlavních témat i odkazů do článků a podstránek nkcr.cz, kde se v případě hlubšího zájmu o danou oblast dovíte více.

  1. V první řadě je nutné rozlišit, co se děje za života zůstavitele (což je právě ta osoba, která zanechala nějaký majetek, a po níž se případně dědí) a po jeho smrti.

  2. Přestože zákon jasně určuje, kdo dědí (to je ta často vzpomínaná dědická posloupnost, podle které se ví, kdo přichází jako dědic na řadu první, druhý, třetí, další – více viz https://bit.ly/31a9oGB), zůstavitel může vzít budoucí osud svého majetku do vlastních rukou a sepsat závěť (základní informace viz zde: https://bit.ly/38Ww67L).

  3. Závětí je několik druhů, nejvýhodnější (protože vždy a navždy nalezitelná) je závěť sepsaná u notáře ve formě tzv. notářského zápisu, nicméně lze sepsat závěť i vlastní rukou – tedy při dodržení určitých podmínek (více na toto téma zde: https://bit.ly/2S9kVBK).

  4. Oproti starým časům přinesl nový občanský zákoník řadu novinek, které umožňují, aby každý pořídil o svém majetku přesně podle svých představ a nemusel si připadat, že si vymýšlí kdovíjaké extrabuřty (nicméně tady už opravdu začíná poměrně vysoká právnická liga, tj. tyto varianty si v každém případě nechte vysvětlit odborníkem).

  5. V závěti můžete majetek odkázat komu chcete, ale nesmíte opominout potomky (odtud nepominutelný dědic). Zákon stanoví, jaký minimální díl vašeho majetku jim připadnout musí – pokud, tedy, nevedli trvale nezřízený život anebo nenaplnili některý z dalších, pevně daných důvodů vydědění. O těch si můžete přečíst zde: https://bit.ly/2RIinvk.

  6. Po zůstavitelově smrti nastává pozůstalostní řízení (https://bit.ly/2GCtr70), které má několik fází. Jednou z nich je projednání pozůstalosti. O čem se jedná? – Jednoduše o tom, jaký majetek zůstavitel zanechal, kdo je dědicem a co kdo dědí.

  7. Někdy jsou odpovědi jednoznačné, jindy je postup složitější, obzvlášť tehdy, když mezi dědici vznikne konflikt. Pak se může celé řízení pěkně protáhnout: https://bit.ly/2u8CsSB.