Sedm otázek k (před)manželské smlouvě

Sedm otázek k (před)manželské smlouvě

1. Jaký je vlastně rozdíl mezi smlouvou manželskou a předmanželskou? – V první řadě: v obou případech jde o smlouvy o manželském majetkovém režimu. Tak tento institut označuje zákon. Přívlastek „manželská“ či „předmanželská“ je jen vžité označení. Smlouva snoubenců o manželském majetkovém režimu, tj. smlouva předmanželská, nabývá účinnosti teprve uzavřením manželství.

2. Proč vlastně o smlouvě vůbec uvažovat? – Tím, že majetkové vztahy upravíte, nedáváte najevo vzájemnou nedůvěru, ale naopak péči a odpovědnost. Chráníte totiž majetkovou stabilitu celé rodiny. Představte si toto: jeden z manželů podniká, z výtěžků podnikání rodina postupně pořídí byt a pozemek. Nemovitosti jsou automaticky ve společném jmění manželů. V podnikání se však daří čím dál méně, podnikající manžel odkládá okamžik, kdy by měl finanční problémy řešit – a najednou napíše exekutor… Obavy z dopadu dluhů při podnikání jsou jedním z hlavních důvodů, proč se snoubenci či manželé rozhodnou svoje majetkové vztahy řešit. Avšak pozor, smlouva musí být pro tento účel zapsána v Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu.

3. Stejné hledisko platí i v případě, že chcete předejít potenciálním konfliktům, pokud by se váš vztah rozpadl. Jsou dvojice, kterým je právě toto proti srsti – ještě jsme se nevzali, a už budeme řešit, jakým způsobem se budeme rozvádět! Což je ovšem stejné, jako kdybyste si pořídili nový byt a řekli – pojištění proti krádeži? Kdo by se mi sem opovážil vloupat přes dvoje bezpečnostní dveře! -  Případně, také z praxe: proč mám sepisovat závěť – vždyť moje děti mají skvělé vztahy, ještě nikdy se nepohádaly! Zkrátka, stát se může cokoli. A koneckonců, pokud budete chtít, tak bez ohledu na manželskou smlouvu můžete nadále nabývat majetek společně -  jen to nebude do společného jméně manželů, ale do podílového spoluvlastnictví (ano, jistěže, můžete si stanovit, kdo vlastní jaký podíl).

4. Kdy je vhodná doba k sepisu smlouvy? Chtělo by se říci „lepší pozdě, nežli později“: zkrátka, natolik včas, abyste předešli finančním problémům či konfliktům. Stěží budete sepisovat manželskou smlouvu ve chvíli, kdy je váš majetek již v exekuci, zrovna tak se s protějškem horko těžko domluvíte o případném rozdělení majetku pro případ rozvodu, pokud už to ve vašem vztahu začalo výrazněji váznout. Smlouvu můžete kdykoli v budoucnu změnit nebo zrušit. Tak proč zbytečně váhat?

5. Co potřebujete k sepsání manželské smlouvy? – Platný doklad totožnosti, oddací list (pokud jste již manželé), doklady k nemovitostem či jinému majetku, který má být předmětem úpravy. A pak termín u notáře – seznam všech, kteří na našem území působí, najdete na www.nkcr.cz.

6. Lze manželskou smlouvou upravit i povinnosti ve vztahu (např. zákaz nevěry) či v péči o domácnost (např. kdo vynáší odpadky)? – Ne, manželskou smlouvou lze upravit pouze vztahy majetkové podle § 718 OZ.

7. Proč si člověk nemůže manželskou smlouvu sepsat sám podobně jako je tomu u závěti? – Formu veřejné listiny v tomto případě předepisuje zákon. Mimoto není od věci vaše konkrétní majetkové poměry a vize s notářem konzultovat: je možné, že vám navrhne daleko lepší řešení, než jste si uměli představit. Smlouvu navíc může na vaši žádost zapsat do Seznamu smluv o manželském majetkovém režimu (to je ten seznam, kam nahlíží např. exekutor před nařízením exekuce a více se o něm dovíte zde - https://bit.ly/2wRESq3).