Na odbornou práci mají být odborníci

Na odbornou práci mají být odborníci

…řekl Jan Werich alias král Já I. ve známé pohádce – a měl pravdu. Kvalitní služba provedená erudovaným odborníkem s letitou praxí něco stojí a málokdo se nad takovým sdělením pozastaví. Je ovšem známým společenským stereotypem, že právníci se přeci snaží na všem vydělat, obzvlášť na lidech, kteří mají hluboko do kapsy, jejich služby jsou nepřiměřeně drahé, a proto je správné tajně zatleskat každému, kdo dokáže, jak snadno a lacino obstarat úkony a dokumenty, za které právníci inkasují nehorázně vysoké částky. 

Pokud chcete například sepsat závěť a pomocí internetového vyhledavače zjišťujete, jaké máte možnosti, je vysoce pravděpodobné, že narazíte na některou z firem, která se zabývá sepisováním závětí online, často pod značkou „snadno, rychle a lacině“. Jednou z těchto společností je goodbye.cz, jejíž provozovatelé slibují, že pro vás udělají „první poslední“. V kombinaci s názvem domény a v kontextu oblasti, v níž se firma pohybuje, jde skutečně o humor – a to velmi černý.

Dlužno podotknout, že právě shora uvedený web obsahuje velké množství informací; v každém případě – množství místy jednoznačně vítězí nad obsahem: „Existují dvě možnosti, jak může dědické řízení probíhat. Podle které z nich bude notář postupovat záleží na tom, jestli pozůstalý před smrtí sepsal závěť nebo ne. Pokud ne, musí se notář řídit zákonem o dědických třídách. V případě, že je k dispozici závěť, je nutné řídit se přáními zesnulého, které v této závěti uvedl.“

Několik nepravd a nesmyslů na pár řádcích – ale to pozná pouze právník. Upřímně: chudák každý uživatel, který si takovou pasáž přečte a považuje ji za nosnou, ba erudovanou, a chudák i každý notář či notářka, co se dozví, že podobné služby se u nás setkávají s nepochopitelně dobrým ohlasem.

Protože tady jde o klasické vinklaření (pozn. – poskytování právních služeb bez patřičného vzdělání), bez ohledu na to, že se provozovatelé řady serverů ohánějí spoluprací s advokátními kancelářemi.

Pro notáře je poněkud nevděčné se k něčemu takovému vyjadřovat: snadno může být nařčen, že mu jde jen o peníze a chce potenciální zákazníky snadné a laciné služby přesměrovat k sobě. Nu – nic nemůže být dále od pravdy. Proč podobných služeb přes internet nevyužívat? -

  1. Často obsahují řadu zcela zmatených, nesprávných anebo zavádějících tvrzení, která vás mohou navést špatným směrem: po přečtení úvodních informací můžete například velmi snadno získat dojem, že závěť je platná i tehdy, když ji vytisknete a sami podepíšete…A nad obraty typu „tím nabere závěť právní moci“ odborník nežasne, nýbrž rovnou ztuhne hrůzou.

  2. Pokud chcete ušetřit, resp. nechcete za závěť utratit vůbec nic, máte vždycky možnost sepsat vlastnoruční závěť sami. Není to tak složité, jak se může na první pohled zdát, a opakovaně jsme o tomto typu závěti psali, včetně upozornění, že určitým rizikem je v tomto případě ztráta nebo zničení listiny.

  3. Notář je na závěti absolutní specialista – lepšího pohledat: vzhledem k tomu, že stát se notářem vyžaduje opravdu mnoho let praxe (čti: zkušenost se stovkami případů, z nichž alespoň jeden bude přinejmenším podobný tomu vašemu), můžete se spolehnout nejen na erudici, ale také znalost kontextu, kvalifikované vyhodnocení rizik a tedy možnost doporučení nejlepšího řešení.

  4. Odměna notáře za sepsání či uložení závěti je srovnatelná, ba nižší než u vinklářů: u goodbye.cz, ale např. i na serveru poslednislova.cz je základní sazba sice nižší, ale pokud zvolíte každoroční „servis“, který vám umožní dělat v závěti změny, může se vám závěť pěkně prodražit.

  5. Notář je garantem, že závěť bude skutečně platit, bude dostatečně srozumitelná, jednoznačná a určitá, a tím pádem budoucí pozůstalostní řízení nezkomplikuje.

  6. V případě sepisování závěti se pracuje s vysoce citlivými osobními informacemi a daty. Jste si jisti, že je chcete poskytnout někomu, kdo sice slibuje sepsání závěti „Jednoduše. Přes internet. Bez notáře.“, ale přitom vůbec, ale opravdu vůbec není povinen vaše data jakkoli chránit?

  7. Kromě toho: jsou určité oblasti lidské činnosti, života a rozhodování, které je poněkud nevhodné, ba nevkusné, vtáhnout do lákavého, zrychleného a klipovitého světa online služeb a marketingu. Zatímco goodbye.cz slibuje, že závěť sepíšete už za 15 minut, na stránce poslednislova.cz budete hotovi již za 12 minut! Nu…to je opravdu skoro na zápis do Guinessovy knihy rekordů. Ale opravdu je zrovna rychlost a jednoduchost u závěti to nejdůležitější? Vždyť závěť reflektuje zůstavitelovy dlouhodobé, ba celoživotní, majetkové a rodinné vztahy. A jako taková zkrátka zasluhuje určitý čas - k rozjímání, konzultaci, sepsání – i úsilí, které, ano, může obnášet i cestu k notáři.