Pozvánka na seminář "Notářské zápisy s přímou vykonatelností a jejich exekuce"

Dovolujeme si vás pozvat na vzdělávací akci Pražského sdružení Jednoty českých právníků, seminář "Notářské zápisy s přímou vykonatelností a jejich exekuce", lektora JUDr. Martiny Kasíkové, která se uskuteční dne 20. 11. 2023. Bližší informace zde.