Pozvánka na akce pořádané Pražským sdružením Jednoty českých právníků - první pololetí 2017

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil ve spolupráci s Justiční akademií v prvním pololetí 2017 odborné semináře a odpolední přednášky s aktuální právní problematikou, na které srdečně zve zájemce z řad notářů.

Blíže zde:

Semináře první pololetí 2017
Přednášky první pololetí 2017
Informace