Rozsudek SDEU ve věci C-342/15 Leopoldine Gertraud Piringer

Rakouský Nejvyšší soud podal předběžnou otázku k Soudnímu Dvoru Evropské unie týkající se volného poskytování služeb advokátem a to z důvodu: rakouský pozemkový soud odmítl přijmout žádost o zápis, která byla opatřena prohlášením advokáta o pravosti podpisu dle § 25a ZAK (jednalo se o českého advokáta; rakouské právo tento institut nezná).  ESD ve svém rozsudku ze dne 9. března 2017 rozhodl, že členské státy mohou vyhradit notářům ověřování pravosti podpisu na listinách, které jsou nezbytné pro vznik nebo převod věcných práv k nemovitostem.

Tisková zpráva Soudní dvora Evropské unie