Pozvánka na webináře Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci - únor až květen 2021

Právnická fakulta UP v Olomouci připravila webinářee pro odbornou veeřejnosti. Přihlašování na webináře je možné přímo na webových stránkách Právnické fakulty v záložce Veřejnost/Kurzy a semináře pro odbornou veřejnost: https://www.pf.upol.cz/verejnost/#c4959

 

Dovolená po novele v souvislostech

Termín: 23. února 2021 
Lektor: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D. 

Podnikatelé (OSVČ) v prostředí sociálního zabezpečení nejen v době koronavirové  

Termín: 2. března 2021 
Lektor: JUDr. Gabriela Halířová, Ph.D. 

Koupě a darování - aktuální úprava i návaznost na katastr nemovitostí  

Termín: 26. března 2021 
Lektor: JUDr. Iveta Talandová, Ph.D. 

Kurz právní metodologie se zaměřením na lidská práva a správní právo  

Termín: 15. dubna 2021 
Lektor: Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D. 

Aktuální problémy náhrady škody 

Termín: 23. dubna 2021 
Lektor: doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M. Ph.D. 

Rozhodčí řízení  a mediace  

Termín: 14. května 2021 
Lektor: JUDr. Mag.i. Michal Malacka, Ph.D., MBA 

Nařízení Brusel Ibis - mezinárodní pravomoc v občanských a obchodních sporech  

Termín: 18. května 2021 
Lektor: Mgr. Slavomír Halla, Ph.D. 

Vybrané aspekty podílového spoluvlastnictví v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu  

Termín: 21. května 2021 
Lektor: doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.