Seminář Jednoty českých právníků - Evidence skutečných majitelů

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce na seminář pořádaný Pražským sdružením JČP k aktuálním otázkám týkajím se Evidence skutečných majitelů, který povede JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. Seminář se koná prezenčně 13. 12. 2021 od 9 do 14 hodin. Bližší informace k programu, přihlášení a platbě naleznete zde