Pozvánka na seminář Pražského sdružení Jednoty českých právníků "Řešení sporů z dědického práva z pohledu soudce odvolacího soudu"

Dovolujeme si vás pozvat na vzdělávací akci Pražského sdružení Jednoty českých právníků, seminář Řešení sporů z dědického práva z pohledu soudce odvolacího soudu, který se uskuteční dne 7. 11. 2022.

Bližší informace zde.