Informace pro účastníky konkurzů

Doručování přihlášek do konkurzu na obsazení notářského úřadu prostřednictvím datových schránek nebo e-mailů s uznávaným elektronickým podpisem


Bližší informace zde

 

Pravidla pro poskytování statistických údajů o výkonnosti uvolněného notářského úřadu


Účastníkovi konkurzu na obsazení uvolněného notářského úřadu na jeho písemnou žádost kancelář NKČR poskytne statistické údaje o uvolněném notářském úřadu za poslední ukončený kalendářní rok. Žádost se doručuje na e-mail nkcr@nkcr.cz a bude v ní uvedeno jméno a příjmení uchazeče, konkrétní uvolněný notářský úřad, jméno a příjmení předchozího notáře a datum vyhlášeného konkurzu. Údaje budou uchazeči zaslány formou odpovědi na e-mailovou adresu, ze které byla žádost odeslána.

Každý účastník notářského konkurzu je povinen předložit

1.  Certifikát o prodělaném onemocnění Covid-19, který není starší více než 180 dnů od prvního pozitivního PCR testu, nebo 
2.  Certifikát o výsledku negativního testu na Covid-19 (PCR, antigen), anebo
3.  Certifikát o provedeném očkování na Covid-19 (ukončená vakcinace).

Požadavky se řídí aktuálními epidemiologickými opatřeními. Děkujeme za pochopení.