Informace pro účastníky konkurzů

Doručování přihlášek do konkurzu na obsazení notářského úřadu prostřednictvím datových schránek nebo e-mailů s uznávaným elektronickým podpisem


Bližší informace zde

 

Pravidla pro poskytování statistických údajů o výkonnosti uvolněného notářského úřadu


Účastníkovi konkurzu na obsazení uvolněného notářského úřadu na jeho písemnou žádost kancelář NKČR poskytne statistické údaje o uvolněném notářském úřadu za poslední ukončený kalendářní rok. Žádost se doručuje na e-mail nkcr@nkcr.cz a bude v ní uvedeno jméno a příjmení uchazeče, konkrétní uvolněný notářský úřad, jméno a příjmení předchozího notáře a datum vyhlášeného konkurzu. Údaje budou uchazeči zaslány formou odpovědi na e-mailovou adresu, ze které byla žádost odeslána.