Doručování přihlášek do konkurzu na obsazení notářského úřadu prostřednictvím datových schránek nebo e-mailů s uznávaným elektronickým podpisem

Informace Notářské komory České republiky

Doručování přihlášek do konkurzu na obsazení notářského úřadu prostřednictvím datových schránek nebo e-mailů s uznávaným elektronickým podpisem


projednáno prezidiem Notářské komory České republiky 8.10.2015

 

 

Přihláška

a) prostřednictvím e-mailu

Přihláška coby samostatný dokument (typu word) musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. E-mail, v němž je tato přihláška zasílána, elektronicky podepsán být nemusí.

Je-li obsah přihlášky obsažen v samotném těle e-mailu (nikoli jako příloha), e-mail musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem.

b) prostřednictvím datové schránky

Přihláška nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Datová zpráva musí být odeslána z datové schránky osoby, která náleží účastníkovi konkurzu (tedy např. v případě notářského kandidáta nelze z datové schránky notáře).

Přílohy k přihlášce - doklady

„Dokladem“ ve smyslu § 3 odst. 2 konkurzního řádu se rozumí listinný originál nebo vidimovaná listinná kopie. Přílohy k přihlášce lze tedy zasílat společně s přihláškou v e-mailu / prostřednictvím datové schránky:

a) v elektronické podobě  (podepsané uznávaným elektronickým podpisem) – např. doklad prokazující splnění pětileté délky praxe, který vydávají regionální NK; nebo
b) převedené autorizovanou konverzí z podoby listinné do podoby elektronické.

V případě dokladu o státním občanství lze konvertovat pouze některé z těchto dokladů (nelze občanský průkaz nebo cestovní pas).